Uppgörelse om digitalskatt närmar sig

Jacquelyn Martin AP/TT: USA:s regering, med finansminister Janet Yellen, öppnar dörren för global uppgörelse om digital skatt. Arkivbild

Siktet är nu enligt finansministrarna på G20-mötet inställt på att i den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD nå en multilateral uppgörelse om ett gemensamt regelverk för att beskatta gränsöverskridande digitala tjänster i sommar.

Det är så som det är sagt i tidsplanen, som redan har skjutits fram en gång, säger Magdalena Andersson, som deltog i G20-mötet i egenskap av ordförande för IMFC, Internationella valutafondens tyngsta rådgivande organ.

Vi är involverade i det här arbetet i OECD från svensk sida. Och det återstår mycket arbete, tillägger hon.

Mer intresserad av minimiskatt

Bland annat återstår en hel del förhandlingar för att hitta en modell för beskattning som accepteras av alla. Dessutom ska den tillhörande frågan om en global minimiskatt på bolag klaras av.

Vi jobbar dels med en digital skatt som går direkt på bolagen, dels jobbar vi i en annan del med en minimiskatt. Från svensk sida tycker vi det här med en minimiskatt är mer intressant än den andra, säger Magdalena Andersson.

Det handlar inte om att vi tycker att de globala techjättarna inte ska betala skatt, utan om var skatten ska betalas. Från svensk sida tycker vi det i princip är bra att skatt betalas där värdet skapas. Det tycker vi är en bra princip för det internationella skattesystemet, tillägger hon.

Janet Yellens u-sväng i frågan om digital beskattning välkomnades efter mötet av hennes franska och tyska kollegor.

Nu har vi en uppgörelse till sommaren inom räckhåll, sade Frankrikes finansminister Bruno Le Maire efter G20-mötet.

Finansiella stödinsatser

Trumpregeringens finansminister Steven Mnuchin hade rest krav på undantag från det regelverk som det nu skissas på, som bland annat skulle ha inneburit att it-jättar som Amazon, Google och Facebook skulle ha kunnat undkomma beskattningen.

På G20-mötet rådde det generellt en märkbar samsyn i många frågor, enligt Magdalena Andersson – bland annat vad gäller behovet av en snabb och global vaccinationskampanj med hjälp av Världshälsorganisationen WHO:s Covax-program, men även om att återstarten av världsekonomin efter pandemin ska bygga på gröna och klimatsmarta satsningar.

Det rådde även enighet om att inte avveckla krispaketen i covid-19-pandemins spår runt om i världen för snabbt. Det fanns också ett tydligt intresse av att bygga ut Internationella valutafonden IMF:s reserver av så kallade dragningsrätter (SDR) för finansiella stödinsatser från USA:s sida.

Andersson hoppas att reserverna kan fyllas på till IMF:s vårmöte.

Janet Yellen har enligt nyhetsbyrån Reuters flaggat för att hon kan tänka sig en SDR-injektion på motsvarande 500 miljarder dollar, medan andra pläderar för två injektioner på sammanlagt 1 000 miljarder dollar i år och nästa år.

Hur stor man gör den är för tidigt att säga, säger Andersson.

Två miljarder vaccindoser

De första vaccineringarna inom ramen för Covax-programmet gavs i veckan i västafrikanska Ghana, som fått 600 000 doser av Astra Zenecas vaccin tillverkat i Indien.

Målet för Covax är att rigga för nästan 2 miljarder doser vaccin i år, varav 1,8 miljarder utan ersättning från fattiga länder.

Enligt Magdalena Andersson finns det trots den senaste tidens tillskott till Covax, från bland annat Sverige, fortfarande ett stort finansieringsgap.

Jag tänker inte peka finger på det här stadiet. Däremot vill jag uppmuntra alla att bidra, säger hon.

Det är inte bara stater, utan organisationer och privata bidragsgivare kan också vara med. Det finns ju delar av det svenska näringslivet som går väldigt bra och som ju är beroende av att den globala ekonomin fungerar.