FI avslutar granskning av Swedbank

Henrik Holmberg/TT: FI har granskat Swedbanks förmåga att hantera informations- och cybersäkerhet. Arkivbild.

"De brister som ännu inte hanterats har Swedbank redogjort en åtgärdsplan för. FI skriver därför av ärendet", skriver FI.

FI:s granskning av Swedbanks processer vad gäller informations- och cybersäkerhet inleddes i januari 2020. Även andra banker granskas på samma tema, men vad gäller dessa granskningar pågår ännu FI:s arbete.

I Swedbanks fall fokuserade FI:s granskning på bankens processer för att identifiera skyddsvärda tillgångar, risker, brister och hotbilder. Enligt FI ska de vara ändamålsenliga, det vill säga: banker ska i rimlig utsträckning kunna säkerställa att det finns tillräcklig kunskap för att etablera ett effektivt skydd mot så kallade cyberattacker.

Swedbank åkte på FI-böter på fyra miljarder kronor i mars i fjol för brister i arbetet mot penningtvätt.

I slutet av januari i år hade banken omfattande störningar i sina digitala tjänster under flera dagar, vilket gjorde att många kunder inte kunde logga in på bankens app och på internetbanken. Men det har aldrig klargjorts exakt vad störningarna berodde på.