Grönt nytänk ska ge jobb på landsbygden

Jessica Gow/TT: Regeringen forskningssatsar grönt, vilket ska leda till fler jobb på landsbygden, enligt landsbygdsminister Jennie Nilsson (S). Arkivbild.
Linus Sundahl-Djerf/SvD/TT: En del av pengarna kommer att gå till Sveriges lantbruksuniversitet, för ökad forskningssamverkan. Arkivbild.

När regeringen höjer forskningsanslagen lyfts delar av satsningen fram som en satsning på landsbygden. Över fyra år ska en dryg halv miljard kronor investeras i forskning om livsmedel, om hur samhället byggs på förnybara land- och havsresurser samt om hur alla delar av landet ska involveras i den utvecklingen.

Ambitionen är att vi ska minska vårt klimatavtryck, samtidigt som vi skapar fler jobb på svensk landsbygd, säger Jennie Nilsson till TT.

Sverige har historiskt alltid varit duktigt på att hantera samhällsutmaningar med forskning och innovation som genererat jobb och tillväxt, inom de flesta områden, säger Nilsson.

Tanken är att nya kunskaper ska omsättas i nya innovationer och i förlängningen nya jobb. Vilken typ av jobb det rör sig om får framtiden visa, enligt landsbygdsministern.

Vad vi gör är att skapa förutsättningar för att näringslivet tillsammans med staten och med statliga medel ska kunna ta fram nya tjänster och produkter som möter en efterfrågan av framför allt hållbart producerade livsmedel och klimatomställning.

Jennie Nilsson pekar på att Sverige har legat lite efter när det gäller omställningen till en så kallad biobaserad ekonomi, som bygger på ett hållbart nyttjande av naturresurser.

Det här är ett sätt att växla upp, säger hon.