Svensk oro för handelsavtal i EU

Jessica Gow/TT: Utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S). Arkivfoto.

Den översyn av EU:s handelspolitik som kommissionen lade fram för några veckor sedan har mestadels mötts med goda miner från medlemsländerna.

"EU:s nya handelsstrategi är inriktad på multilateralism, öppenhet och moderna globala handelsregler. Den syftar till att kontraslå mot protektionistiska tendenser och öka EU:s motståndskraft", säger exempelvis Tysklands ekonomiminister Peter Altmaier i ett uttalande sedan medlemsländerna diskuterat frågan på ett webbmöte under tisdagen.

Svensk oro

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) anser också att strategin "överlag är ett positivt inspel".

Men det finns också en svensk oro.

Genom att sätta upp för många hinder och kriterier i våra handelsavtal så riskerar vi att skjuta oss i foten. Det finns en del medlemsstater som talar i termer om att blockera, att stänga, att sätta upp restriktioner, säger Hallberg på en pressträff via webben.

Anhängarna av hårdare krav finns i olika varianter. Dels handlar det om ren protektionism, där producenter av vissa varor helst vill slippa konkurrens från annat håll. Dels handlar det om mer politiska krav, där man vill markera gentemot exempelvis miljöförstöring och diktaturer.

Frågan är bara hur hårt man ska markera.

Ställer vi för höga krav på handelsområdet så kanske det inte blir några handelsavtal som vi kan gå i mål med, säger Hallberg.

Kina och Mercosur

Ett typexempel är EU:s föreslagna avtal med Mercosur-länderna i Sydamerika, där kritikerna vill markera tuffare mot nedhuggandet av regnskogen.

Naturligtvis ser vi också att situationen i Amazonas är fortsatt allvarlig och vi hoppas att Brasilien agerar med kraft och allvar. Men genom Mercosur-avtalet får vi ju en dialogmekanism och en plattform för att följa upp åtagandena från dessa länder, inte minst Brasilien. Ett avtal är så mycket bättre än inget avtal, anser handelsministern.

Liknande ord hörs om Kina, som nyligen enats med EU om ett investeringsavtal.

Vi tror att det ger oss nya möjligheter att påverka, föra en dialog och få en insyn. Om man bara svartmålar hela relationen så har vi enormt mycket att förlora på det, säger Anna Hallberg.