Dagen D nära – att tänka på vid deklarationen

Janerik Henriksson/TT: Skatteverket skickar ut deklarationer den här veckan till dem som har en digital brevlåda. Arkivbild.

I år får 4,1 miljoner svenskar sina deklarationer digitalt, en halv miljon fler än i fjol. Det är första gången fler får deklarationen i digital brevlåda än i en fysisk dito. Totalt ska 8,1 miljoner svenskar deklarera.

Inga kontrolluppgifter

Arbetsgivare skickar inte längre ut någon årssammanställning över löner, förmåner och avdragen skatt. Uppgifterna skickas i stället till Skatteverket varje månad. I Skatteverkets webbtjänst går det att se vilka uppgifter som har skickats in om dig och från vem. Ta en stund och kontrollera att uppgifterna stämmer. Har något blivit fel? Kontakta uppgiftslämnaren så att siffrorna rättas.

Avdrag på skatten

Resor till och från arbetet och boende på annan ort kan ge en privatperson möjlighet till avdrag på skatten. Men för att få göra avdrag exempelvis för resor med kollektivtrafik behöver du ha en resväg på minst två kilometer till arbetet och kan endast få avdrag för den del av kostnaderna som överstiger ett visst belopp. Förra året var det belopp över 11 000 kronor som gällde.

Hemarbete ger små, om ens några, möjligheter till avdrag. Utgifterna måste överstiga 5 000 kronor för att avdrag ska vara möjligt. Men för att en löntagare ska kunna få avdrag för en viss sak krävs att det kan klassas som nödvändigt, att arbetet inte kan utföras utan just den saken. Skatteverket hävdar att exempelvis köp av kontorsmöbler till hemmakontoret är att betrakta som att man köper möbler till sitt hem.

Uthyrning av privatbostad eller fritidshus

Coronapandemin fick många svenskar att semestra på hemmaplan och Skatteverket har sett att fler har passat på att tjäna pengar på att hyra ut sin bostad eller sommarstuga. Det är också något myndigheten sagt att den kommer att hålla ett särskilt öga på i år.

Inkomster för uthyrning över 40 000 kronor är skattepliktiga. Det innebär att ett schablonavdrag på 40 000 kronor kan göras per bostad/fritidshus för inkomster som gäller uthyrning av det specifika objektet.

Försäljning av privatbostad

Den som sålde en bostad under 2020 ska deklarera försäljningen i årets deklaration och behöver ta ställning till om man vill begära uppskov med inbetalningen av skatten eller inte. Vissa förutsättningar måste vara uppfyllda för att uppskov ska vara aktuellt, som att man måste ha köpt en ny bostad.

Från och med i år kostar det inte något att skjuta upp beskattningen av vinsten då den så kallade uppskovsräntan har slopats.

Den som har sålt en bostad under åren 2015–2019 och har betalat in skatten på vinsten kan begära omprövning av tidigare deklarationer. Det kan man göra i en särskild digital tjänst på Skatteverkets hemsida.

Tidig skatteåterbäring

Den som har fått sin deklaration via en digital brevlåda och deklarerar, utan ändringar och tillägg, senast den 30 mars får eventuell skatteåterbäring i april.

Slipp trängsel

Många av dem som deklarerar i pappersform gör det utan ändringar och tillägg. I stället för att gå till en brevlåda eller lämna in deklarationen på ett servicekontor går det i det fallet att ringa in sin deklaration.