Norska oljefonden investerar i förnybart

Carina Johansen: Pengarna från den norska oljan ska nu placeras i förnybara energiprojekt. Arkivbild.

Nu placerar Norge rikedomarna som tjänats ihop på olja i förnybara energiprojekt.

Den statliga norska oljefonden ska placera enligt en ny strategi. Den första stora investeringen på motsvarande omkring 14,2 miljarder svenska kronor har just gjorts i Borssele, ett av världens största vindkraftsbolag som är verksamt utanför nederländska och danska kuster.

Oljefonden har köpt en post som innebär 50 procent av ägandet i vindkraftsbolaget. Sådana investeringar har inte gjorts av fonden tidigare, då bara mindre aktieposter köpts. Förra året ändrades dock strategin. Nu är det förnybart som gäller för oljepengarna.

Oljefonden har ett värde på motsvarande cirka 11 300 miljarder svenska kronor.