DSB beställer 100 Coradia stream av Alstom

Alstom levererar Danmarks nya tågflotta. Foto: Alstom

DSB har beslutat att beställa minst 100 elektriska tågset från den franska tågtillverkaren Alstom. Tågsätten kommer att vara ryggraden i framtida tågtrafik i Danmark och planeras levereras från 2024. Med ordern har en viktig milstolpe i övergången till en mer klimatvänlig och hållbar kollektivtrafik uppnåtts.

– Det är en historisk dag för DSB och för kollektivtrafiken i Danmark. Med beställningen av nya elektriska tåg kan vi se fram emot att pensionera åldrande dieseldrivna tåg inom ett kort. Om cirka 3,5 år levereras de första elektriska tågen och kunderna kan se fram emot en effektivare tågdrift med god komfort och högre punktlighet, säger Peter Schütze, styrelseordförande i DSB.

Inköpet av nya elektriska tågsatser är den största i DSB:s historia och den totala investeringen uppgår till mer än 20 miljarder danska kronor. För att säkerställa bästa möjliga avkastning och en bra övergång till att bara köra med elektriska tåg har det, från det att köpet planerades 2014, varit fullt fokus på att köpa en etablerad och testad produktplattform.

De nya elektriska tågen är byggda kring produktplattformen Coradia stream, som redan är i passagerardrift i Italien. DSB-beställningen ligger nära en lösning som levereras till Nederländerna och planeras att tas i drift före leverans till Danmark. Som en del av erbjudandet kommer Alstom att ansvara för underhållet. För att kunna betjäna och underhålla framtidens nya tåg håller DSB på att bygga två nya verkstäder i Århus och Köpenhamn. De kommer att vara 100 procent dedikerade till de nya tågsätten och certifieras enligt högsta möjliga miljöstandarder.

– En ny, enhetlig och elektrisk tågflotta kräver mindre underhåll än våra nuvarande åldrande dieseltåg. På detta sätt bidrar dagens beslut både till mer hållbarhet när det gäller miljö och klimat, men också när det gäller DSB: s ekonomi. En viktig anledning för fler danskar att välja tåg och därmed bidra till mindre föroreningar och färre bilar på vägarna, säger Flemming Jensen, vvd för DSB.

Den första av de nya elektriska tågen levereras 2024 och den sista 2029.