Klös i husdjurskedjans rapport

Henrik Montgomery/TT: Musti Group där bland annat Arken zoo ingår levererar starka delårssiffror. Arkivbild.

I samband med delårsrapporten för första kvartalet höjer man nu bolagets finansiella mål, bland annat ska företaget uppnå 500 miljoner euro i försäljning till och med 2024 och dela ut 60–80 procent i förhållande till nettovinsten i form av aktieutdelning. Det tidigare målet var 350 miljoner euro år 2023.

Det är en kraftig ökning. Anledningen är att vi ser att en större andel av kunderna kommer till oss än till konkurrenterna. Och de med valpar som kommer nu kommer med tiden att spendera mer och mer, säger David Rönnberg.

Eskalerad trend

För första kvartalet blev det också en tydlig försäljningsökning på 20,5 procent medan rörelsevinsten rusade med 183 procent till 6,1 miljoner euro.

Antalet hushåll som skaffade husdjur under 2020 ökade kraftigt och trenden fortsätter att hålla i sig. Husdjuren ses av allt fler som en familjemedlem och familjen lägger mer pengar på sina fyrfota vänner. Under mars 2021 registrerades bland annat 31 procent fler hundvalpar i Sverige än samma period föregående år.

Trenden att du tar hand om ditt djur som en familjemedlem har funnits länge men blivit starkare och covid19-pandemin har eskalerat den trenden, säger David Rönnberg.

Produktkategorier som hundgodis, olika slags belöningsartiklar samt outdoor-prylar växer mycket.

Stark börsutveckling

Utvecklingen är i stort sett likadan i alla tre länder där Musti Group verkar– Finland, Norge och Sverige, enligt Rönnberg.

"Medan flera nordiska samhällen nu öppnar upp så kan vi inte vara bättre positionerade. Antalet hushåll med djur ökar tydligt och ger Musti Group möjligheter för många år framåt", skriver bolaget i delårsrapporten.

Musti Group som är noterat på Helsingforsbörsen har också varit en tydlig vinnare där. Under det senaste året har aktien rusat hela 192 procent.