Ingves: Den här krisen är speciell

Henrik Montgomery/TT: Riksbankschefen Stefan Ingves och hans direktion utfrågas av riksdagens finansutskott. Arkivbild.

För att se några större rörelser vad gäller bolåneräntor under krisen behövs ett förstoringsglas, enligt riksbankschefen.

Samtidigt ser vi att bostadspriserna har stigit kraftigt under den här senaste perioden, säger Stefan Ingves under en utfrågning i finansutskottet.

Det här säger oss att den här krisen i det avseendet är ganska speciell. Vi får se längre fram och det här kommer säkert att diskuteras i många år, vad som har hänt här och varför, tillägger han.

Samma mönster

Han tillägger att samma mönster syns i andra länder och han tror att en förklaring kan vara att krisen lett till minskad konsumtion och ökat sparande.

Dessutom leder krisen till att man inte längre kan bestämma sin egen konsumtion, för det går inte att åka utomlands och det går inte heller något vidare under den här perioden att köpa en fastighet utomlands. En möjlighet som kvarstår är att konsumera bostäder, säger han.

Denna ökade efterfrågan kommer samtidigt som utbudet av bostäder inte ökar, vilket enligt Ingves – givet stabila räntor – ligger bakom prisuppgångarna.

Enligt olika mätningar handlar det i första hand om prislyft på över 20 procent för villapriser i så gott som hela landet och något mindre prisökningar för lägenheter.

Inga överraskningar

Ingves bjöd under utfrågningen som väntat inte på några penningpolitiska överraskningar. I linje med senaste räntebeskedet slog han fast att nollräntan, stödköpen och andra åtgärder för att hantera pandemin kommer att finnas kvar så länge de behövs och tas bort först när de inte längre har avsedd effekt.

I utfrågningen tog flera utskottsledamöter upp Riksbankens delvis omstridda stödköp av privata tillgångar, som bostads- och företagsobligationer.

Svårt förklara

Enligt vice riksbankschef Per Jansson är det väldigt svårt att förklara prislyften på bostadsmarknaden med de inkomst- och ränteförändringar som orsakats av krispolitiken.

Räntorna har ju legat ungefär stabila. Och det är ju klart att det i någon mening har stött bostadsmarknaden. Men det kan inte vara förklaring till den här kraftiga uppgången, säger han via videolänk.

Han tillägger att marknaden snarare har påverkats av ökad efterfrågan och minskat utbud, en följd av ändrade preferenser på bostadsmarknaden och jobba hemma-trenden i pandemins spår. Och han räknar med att de nya trender som driver på utvecklingen på bostadsmarknaden kan komma att finnas kvar även den dag pandemin ebbat ut.

Ett visst inslag av mer flexibilitet i arbetsplatsen kommer säkert att bli bestående, säger Jansson.