(S) öppnar för avtrappat ränteavdrag

Jessica Gow/TT: Finansminister Magdalena Andersson. Arkivbild

Ännu ett förslag i underlagsrapporten för ökad jämlikhet till Socialdemokraternas partiledning har uppmärksammats av Dagens industri.

Det handlar om räntesubventionerna på bostadslånen, som föreslås trappas ned. I rapporten som TT läst finns även fler liknande förslag på bostadsområdet.

"Återinför uppskovsräntan, trappa ned ränteavdraget successivt och minska möjligheterna att skjuta upp vinstbeskattning vid en bostadsförsäljning".

Omdiskuterad fråga

Ränteavdraget är det hetaste, och slår hårdast på hushållsekonomin.

TT: Nämner man ränteavdrag i det här landet, då går folk upp i falsett.

Det förstår jag verkligen. Bostaden är den största investeringen för de allra flesta. Ska man då justera villkoren i efterhand för det, ja då måste man gå fram med en oerhörd stor varsamhet och mycket långsamt, och komma med åtgärder som justerar i andra änden, säger Magdalena Andersson i en intervju med TT.

Barnbidrag till exempel är ett träffsäkert sätt för barnfamiljer som sitter på stora lån, snarare än personer i min ålder, fortsätter hon, och lägger till att arbetsgruppen även föreslår indexering av barnbidragen, liksom många andra bidrag.

I dag krävs aktiva politiska beslut, annars ligger bidragen fast, vilket gjort att många ersättningar tappat i värde när inflationen tar sin del.

Brett stöd

Men hon betonar att det är många om och men innan ränteavdraget rörs.

Om det är så att vårt eget parti bestämmer för att gå vidare, så behövs ett brett samarbete i riksdagen. Att ändra sådana här saker kan inte göras hit och dit, utan bara i ett brett samförstånd om det skulle bli aktuellt, och då till exempel i samband med en större skattereform.

Och det finns en bred samsyn i riksdagen, det är bara Moderaterna som säger nej till en generell avtrappning av ränteavdraget, enligt en sammanställning som Dagens industri gjort.

Ränteavdraget anses driva bostadspriserna mot allt högre höjder. Men avdraget har också inkomstpolitiska konsekvenser. Grovt sett kan sägas att ränteavdraget gynnar de bättre bemedlade mest, ungefär på samma vis som den sänkta fastighetsskatten, med ett tak, gjorde.

Nej till fastighetsskatt

Men att på något vis återinföra den gamla fastighetsskatten säger Magdalena Andersson fortsatt blankt nej till, den frågan finns inte med i rapporten till partistyrelsen.

Kritiken mot fastighetsskatten, som dessutom var berättigad, var att den var väldigt oförutsägbar, som dessutom är väldigt svår att kompensera för med andra åtgärder.

Hela bakgrunden för den arbetsgrupp, som leds av Magdalena Andersson, som tagit fram s-förslagen, är de ökade ekonomiska klyftorna, som är ett faktum enligt gängse sätt att räkna.

Och det är framför allt kapitalinkomsterna som har dragit ifrån, och det är bakgrunden till att vi tittar på olika kapitalskatter och vilka möjligheter det finna att kunna justera dem. Vi tittar även i andra änden, om hur vi kan stärka dem med låga inkomster.