Minskade intäkter till staten från miljöskatter

Karin Wesslén/TT: Intäkterna till staten från miljöskatter minskade i fjol. Då infördes bland annat skatt på plastpåsar. Arkivbild.

Statens intäkter från miljöskatter minskade med två miljarder kronor i fjol, enligt färsk statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

Intäkterna var 99 miljarder kronor, ungefär 2 procent av Sveriges BNP.

Hushållen står för störst intäkter, men det är industrin som står för de största utsläppen, enligt SCB.

Under 2020 infördes två nya miljöskatter, avfallsförbränningsskatten och skatten på plastpåsar.

Pandemin har gjort att vissa skatteintäkter har minskat, som skatten på flygresor.