Dom: Kenzas inlägg var reklam

Fredrik Sandberg/TT: Influeraren Kenza Zouiten märkte inte inlägg som reklam när de hon borde ha gjort det, slår Patent- och marknadsöverdomstolen fast i en dom. Arkivbild.

Totalt handlar det om 19 inlägg som publicerats på olika sociala medierplattformar där domstolen anser att Kenza Zouiten inte varit tillräckligt tydlig om att det rörde sig om reklam. 31 olika inlägg, där ett glasögonmärke förekom i olika stor omfattning, prövades. Själv har Kenza Zouiten hävdat att endast två av de 31 inläggen var reklam eftersom hon endast fått ersättning för två inlägg. I övriga inlägg hade hon ingen avsikt att göra reklam.

Att domstolen inte delar influerarens uppfattning handlar bland annat om att hon fått en resa till Zanzibar, där bilder för reklamkampanjen togs, som en del av ersättningen för uppdraget, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande.

Patent- och marknadsöverdomstolens dom är slutgiltig och blir vägledande för framtida bedömningar av vad som ska räknas som reklam i influerares flöden.

Skulle Kenza Zouiten bryta mot domstolens förbud i framtiden riskerar hon ett vite på en halv miljon kronor. Vitesbeloppet var tidigare 200 000 kronor.