Kraftigt förbättrat resultat för Lindex

Helena Landstedt/TT: Modebutiken Lindex logga.

Modekedjan Lindex redovisade ett rörelseresultat om 308 miljoner kronor under andra kvartalet, skriver bolaget i delårsrapporten. Det är en ökning med 84 procent jämfört med samma period föregående år och 56 procent jämfört med 2019.

Den totala försäljningen ökade med 25,6 procent i lokala valutor, och onlineförsäljningen växte med 51,4 procent jämfört med samma period förra året.

”Det är mycket glädjande att vi under andra kvartalet lyckats öka vår försäljning starkt jämfört med både föregående år och 2019, trots de utmaningar som varit med fortsatt periodvis stängda butiker på flertalet av våra försäljningsmarknader", skriver vd Susanne Ehnbåge i samband med rapportsläppet.