Därför är din mobil en miljöbov

Fairphone/TT: Utvinning av kobolt i en gruva i Kongo-Kinshasa.
Fairphone/TT: I Ghana har Vodafone och återvinningsföretaget Recell Ghana startat ett initiativ för att ta hand om kasserade mobiltelefoner. Arkivbild.
Fairphone/TT: Fairphones telefoner är uppbyggda av moduler, som kan bytas ut om de går sönder eller om man vill uppgradera delarna, exempelvis med en ny kamera. Arkivbild.

Informations- och kommunikationsbranschen beskrivs ofta som en del av en lösning när det handlar om miljö- och klimatpåverkan, där exempelvis videomöten kan göra att man undviker fysiska möten.

Men tekniken i sig har stor miljöpåverkan, framhåller Lotfi Belkhir, lektor vid McMaster University i kanadensiska Hamilton. Mobiltelefonerna beräknas ha större påverkan än alla datorer och skärmar sammantaget, enligt en uppmärksammad studie han skrev för några år sedan.

–Vi hittade väldigt lite forskning på området. Mycket av det vi hittade var centrerat kring datorer och datacenter, så vi började titta på mobiltelefoner. Vi trodde att det kanske skulle vara en liten men växande del, vi hade ingen aning om hur stort det var, säger han.

Tre delar

Enligt Belkhir kan mobiltelefoners miljöpåverkan delas upp i tre stora delar. Den första handlar om tillverkningen, som kräver sällsynta jordartsmetaller vilka i dag utvinns vid smutsig gruvbrytning.

Alla de materialen är dyra och leder till stora utsläpp i utvinningen.

Det andra problemet är den korta livstidscykeln där få mobiltelefoner återvinns.

Den tredje delen är datan. För varje megabyte som genereras i mobiltelefonen skapas fem gånger så mycket på andra håll, säger Belkhir.

Den informationen hanteras i energislukande datacenter, som i växande utsträckning uppmärksammas för sin miljöpåverkan.

Och det är mobiltelefoner som driver den exponentiella tillväxten av datacenter, säger han.

Problematiken i de första två punkterna är tätt kopplad till affärsmodellen för mobiltelefontillverkare, där det blir ett självändamål att sälja nya produkter vartannat år: Och de flesta gamla mobiltelefoner lämnas inte in till återvinning.

Materialmässigt är det fruktansvärt, och koldioxidmässigt likadant. Ingen har ett långsiktigt fokus, säger Eva Gouwens, vd för den lilla nederländska mobiltelefontillverkaren Fairphone.

Egen leveranskedja

Fairphone vill bryta mönstret. När bolaget bildades var tanken att bilda en egen leveranskedja där man säkerställer att metallerna utvinns på ett miljövänligt och rättvist sätt, men ambitionerna har med tiden blivit mer holistiska.

Fairphones telefoner är uppbyggda utifrån moduler, där en tanke är att man någorlunda enkelt ska kunna byta ut delarna själv om de går sönder.

Det är lite som lego, där de olika bitarna tillsammans bildar mobiltelefonen, säger vd Eva Gouwens.

Fairphones livscykel ska vara minst fem år, oavsett när den köps av kunden. Det är bland annat möjligt tack vare att programvaran baseras på öppen källkod.

Vårt uppdrag är att bevisa att det finns en marknad för etiska telefoner, och i med det uppmuntra branschen att ta sitt ansvar, säger Gouwens.

Lotfi Belkhir hoppas att medvetenheten om mobiltelefoners miljöpåverkan kommer att öka.

Det vore bra om det kunde bli mer diskussion. Jag tror att folk behöver få mer kunskap om den digitala nedsmutsningen.