Norska karantänkrav slopas – men inte för alla

Joachim Lagercrantz/TT: Nu kan det bli full fart i Charlottenberg Shoppingcenter igen. Bilden från juli 2020 när restriktionerna lättade under sommaren.

I ett försök att normalisera Norge efter ett och ett halvt år med några av världens tuffaste pandemirestriktioner tar norska myndigheter nu ett steg mot att ta bort regler om karantän och tester vid inresa till landet.

Det första steget som tas nu i helgen innebär detta att personer bosatta i Värmland – med orange smittonivå – nu kan röra sig fritt fram och tillbaka över gränsen utan att hamna i karantän på den norska sidan. Det förenklar också för norrmän som vill åka över till Värmland och shoppa i butiker på den svenska sidan gränsen, där många varor är betydligt billigare än hemma i Norge.

Det som blir den stora skillnaden är att de orange och gröna zonerna i Sverige slipper karantän. Förut skulle resande från orangea zoner vara i karantän, om man inte var dubbelvaccinerad, säger Anna Rönngren, fastighetschef för gränshandelsplatsen Charlottenbergs Shoppingcenter.

Bara stickprov

Jämfört med tidigare norska försök att öppna upp gränstrafiken i pandemin räknar hon att det denna gång också blir mindre köbildning, då man samtidigt slopat kravet på att alla ska coronatestas vid inresa i Norge. Nu blir det i stället stickprov bland resenärerna.

Begränsningar av karantänsreglerna för barn innebär att hon även räknar med fler barnfamiljer bland de norska besökarna.

De norska gränsreglerna i pandemin har drabbat gränshandeln hårt. Enligt Anna Rönngren har Charlottenbergs Shoppingcenter tappat nästan 90 procent av antalet besökare under pandemin jämfört med tidigare.

Så det är klart att de har drabbat oss och framförallt våra hyresgäster väldigt hårt, säger hon.

Hon tror dock inte att norrmännens sug efter gränshandel i Sverige – där priserna generellt är betydligt lägre – har förändrats i grunden av pandemin.

Vi har ju sett när det har öppnats upp att det har varit anstormning. Så det känns inte som att det är så, säger Rönngren.

Vi ser fram emot ett gynnsamt 2022, tillägger hon.

Ståle Løvheim, centerchef på Nordby Shoppingcenter utanför Strömstad, tror också att det snart blir som förr när det gäller norrmännens shoppingturer till Sverige.

Vi har haft det väldigt bra sedan juli månad. Och vi hoppas att den här sista saken gör att vi snart är tillbaka där vi ska vara, säger han.

Fritt fram för dubbelvaccinerade

Fast Västra Götaland, där Strömstad ligger, är sedan en tid rödmarkerat på Norges coronakarta. Så för resande därifrån kommer det för att komma in i Norge även framöver vara tester och karantän som gäller – om det inte finns bevis för dubbelvaccination eller att resenären har haft covid-19 och tagit minst en vaccinationsspruta.

Det innebär att det fortfarande är restriktioner vid gränsen, säger Løvheim.

Förutom Västra Götaland är Stockholm, Skåne och Östergötland rödmarkerade zoner på den norska coronakartan. Även Baltikum, Tyskland och Island är röda, liksom delar av Finland.

Färgen på zonen på den norska coronakartan avgörs av smittoläget i området under de gångna två veckorna. Andelen positiva coronatest i snitt under veckorna är en annan parameter.