Största solelparken med tvåsidiga paneler tas i bruk

Varberg Norra. Foto: Solkompaniet

Solelparken utanför Varberg är klar. Ägare är norska Solgrid och Solkompaniet har projekterat och byggt solelparken. Med sina närmare 9000 tvåsidiga solpaneler blir den störst i sitt slag i Sverige.

Solgrid har satsat på nästa generations solceller. För att nyttja marken maximalt har dubbelsidiga solpaneler använts i parken, som har en installerad effekt om totalt 4,8 megawatt. Det gör den till den största solelparken i Sverige med den nya tekniken. Den kommer att öka produktionen med fyra procent jämfört med enkelsidiga solceller.

Den här sommaren och hösten har det varit rekordhöga priser på el, med elpriser som varit högre än föregående vinter. Solceller producerar mest el under årets ljusa månader. Men solelparker är fortfarande relativt ovanligt i Sverige. Solelen som produceras genom markanläggningar står endast för 0,1 procent av den totala elanvändningen. El från solelparker kommer enligt flertaliga prognoser öka snabbt de kommande åren.

- Sommarens och höstens höga elpriser visar med stor tydlighet att det behövs fler solelparker i Sverige. Vi är glada över att byggnationen av parken gått enligt plan. Det är också spännande att av en rad internationella aktörer som visat intresse för den svenska solelmarknaden så är det vi som norskt bolag som är först ut att bygga en solelpark i Sverige, säger Kristin Melsnes, vd på Solgrid.

Solkompaniet har över tio års erfarenhet av att bygga solparker i Sverige och byggde 2016 det som länge var Sveriges största solelpark just i Varberg. Den gången var det Varberg Energi som var kunden.

- Med parken utanför Varberg tillför vi ytterligare el där den behövs som bäst i elsystemet. Det går fort att bygga förnybart. Planeringen av den här parken påbörjades kring påsk i år. Den goda synligheten från E6:an skapar samtidigt ett intresse för att bygga ännu mer förnybar elproduktion i regionen, säger Axel Alm, vd på Solkompaniet.

bild
Kristin Melsnes, Solgrid och Axel Alm, Solkompaniet. Foto: Solkompaniet

Fakta:

Solparken har en installerad effekt om totalt 4,8 megawatt och består av 8972 dubbelsidiga solcellspaneler på en yta av 8,6 hektar. Avtal om byggnation skrevs i slutet av mars, första leverans av solel in på elnätet var 1 oktober 2021. Den årliga solelproduktionen från parken motsvarar årsbehovet av el till 2500 elbilar som enbart körs på el.