För gammal för ett bolån?

Janerik Henriksson/TT: Ett soligare läge som pensionär? Om du behöver bolån är pensionen, och uttagstiden du väljer för tjänstepensionen av stor betydelse. Arkivbild.
Henrik Montgomery/TT: Nöj dig inte med bara en ansökan via nätet om du söker bolån som äldre. Boka in ett möte och träffa banken för att prata om både bolån och pension, är rådet från bankerna. Arkivbild.

Det är inte helt ovanligt att äldre häpnar och känner sig kränkta när de närmar sig pensionen och banken nobbar bolån. Pensionärsorganisationerna vittnar också om att de får besvikna reaktioner från medlemmar som känner sig illa behandlade.

Men bankerna bedyrar att det inte handlar om någon åldersdiskriminering, och att det inte finns någon övre åldersgräns för att ta bolån.

Vi gör ingen skillnad, oavsett ålder. Vi gör kreditprövning som för alla andra, och tittar på återbetalningsförmågan, säger Anna Tallberg, ställföreträdande chef för produkt- och affärsutveckling på Stadshypotek, som är Handelsbankens bolåneinstitut.

På statliga SBAB säger produktchefen Lars Lindmark samma sak.

Vi bedömer återbetalningsförmågan utifrån den stadigvarande inkomsten. Vi får och vill inte bidra till att sätta kunden i en svår ekonomisk situation.

SBAB har enligt Lars Lindmark är det inte särskilt många fler 60-plussare som får avslag, jämfört med yngre. Men yngre använder i större utsträckning enbart webbtjänsten för låneansökan, så många yngre får sitt avslag där.

Skydda konsumenter

Reglerna för utlåning innebär att långivaren måste göra en ordentlig kreditprövning, förklarar Per Nordkvist, biträdande områdeschef för bankområdet på Finansinspektionen, men det finns inget i reglerna som innebär ett absolut stopp för utlåning till äldre. Det är rätt och slätt återbetalningsförmågan som ska bedömas, oavsett åldern.

I Konsumentkreditlagen finns regler för att skydda konsumenter mot överskuldsättning. Tanken är att lånet ska betalas tillbaka med inkomsten.

För några år sedan kom nya riktlinjer om tolkningen av europeiska bankregler, som innebär att även framtida inkomstförändringar ska beaktas, berättar han.

Pensionen innebär för de flesta att inkomsten minskar, och det kan göra att återbetalningsförmågan inte bedöms som tillräcklig av bankerna, förklarar han. Men reglerna är till för att skydda konsumenterna.

Det är viktigt att göra en individuell kreditprövning, så att konsumenten inte hamnar i en situation då krediten inte kan betalas, säger Per Nordkvist.

Men att bedöma återbetalningsförmågan hos framtida pensionärer kan var ganska knepigt, konstaterar Anna Tallberg.

Hur stor pensionen blir beror på hur man väljer att göra med sin tjänstepension, den del av pensionen som arbetsgivaren betalat in. Tjänstepensionen kan tas ut på olika sätt – på kort tid, då inkomsten blir högre under den första tiden eller livsvarigt, med en lägre summa per månad. Det gör att inkomsten, och återbetalningsförmågan som bankerna ska bedöma, i stor utsträckning beror på hur man tänker göra med sin tjänstepension.

Det är därför det är så viktigt med personlig rådgivning, säger hon.

Arvid Krönmark, bolånechef på Nordea, är inne på samma linje. Ju närmre pensionen är, desto större betydelse kommer den att få när en bolåneansökan ska bedömas.

Det är enormt viktigt att ha en diskussion med en rådgivare på banken. Även för att se över pensionen, säger han.

Uttag av tjänstepensionen

Men många har inte en susning om hur de ska ta ut sin tjänstepension innan det väl är dags att gå i pension.

Valet har betydelse för bolånen, men förstås också för hur mycket pengar man får i olika skeden av pensionstiden. En del vill leva loppan i början och ta ut alla pengarna då, medan andra kan tänka sig en mer jämn tillvaro livet ut. Ett svårt val, för ingen vet ju hur det blir med hälsan, humöret eller sällskapet. Det går inte heller att ångra sig – den som en gång har valt uttagsperiod för tjänstepensionen får leva med valet.

Lars Lindmark på SBAB förklarar att banken tillsammans med kunden får försöka mejsla ut ett troligt scenario för inkomsterna i framtiden.

Det krävs att vi anstränger oss för att förstå kundens situation, och kanske tar in kompletterande underlag om pensionen.

Pensionen, och hur man bestämmer att ta ut sin tjänstepension, är så komplext, understryker de alla. Därför är det bra att ta hjälp, och gärna i god tid. Anna Tallberg tycker att man bör boka in ett möte med banken redan i 50 - 55-årsåldern, för att börja tänka på olika alternativ för pensionen, och även för hur man vill bo framöver.

Det är bra att vara förberedd, att tala om vad man vill och har för mål. Då kan man tillsammans med banken komma fram till hur man når dit, säger Anna Tallberg.