Regeringen vill blåsa på för vindkraft till havs

Robin Ek/TT: Miljö-och klimatminister Per Bolund (MP) och energi-och digitaliseringsminister AndersYgeman (S) föreslår åtgärder som ska få fart på byggandet av vindkraftverk till havs.

Vindkraft till havs har en enorm potential, säger miljö-och klimatminister Per Bolund (MP) på pressträffen med Ygeman.

De uppger att en utbyggnad framförallt kommer att öka tillgången på el i södra Sverige. Men de ger inget besked om när en utbyggnad kan ge resultat i form av el till företag och hushåll.

Får uppdrag

Regeringen kommer att besluta om att ge Svenska Kraftnät i uppdrag att bygga ut stamnätet till havs. Syftet är att anslutningskostnaderna för havsbaserad vindkraft ska minska. Därmed blir det billigare för elproducenter att bygga vindkraft till havs.

På senare år har intresset för havsbaserad vindkraft ökat kraftigt. I den numera spruckna energiöverenskommelsen från 2016 mellan regeringen, Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet aviserades att avgiften för att ansluta till nätet på land skulle slopas. Men regeringen har inte kommit till skott.

Avgiften har tidigare pekats ut som en faktor som står i vägen för en kraftig utbyggnad eftersom den gör det svårare att få de ekonomiska kalkylerna att gå ihop.

Försvaret stoppar

Ett hinder av ett annat slag har varit att bland annat Försvarsmakten motsätter sig utbyggnadsplaner med hänvisning till att det kan störa försvarets intressen.

För ett knappt år sedan hade Svenska Kraftnät fått in ansökningar motsvarande runt 40 gigawatt i effekt. Den siffran har nu fram till i dag stigit till 135 gigawatt i 70 olika unika ansökningar. Det kan översättas till ungefär 500 terrawattimmar (TWh) i årlig elproduktion, att jämföras med de cirka 140 TWh som Sverige förbrukar under ett år.

Vindkraften är det elslag som växer snabbast.

Det sker enorma investeringar i vindkraft i Sverige just nu, och de sker utan subventioner, säger klimat- och miljöminister Per Bolund (MP).

Kritikerna hävdar att de planer regeringen haft för att minska kostnaderna för anslutning till land i praktiken innebär en orättvis subvention gentemot andra energislag.

Projektörerna står själva för kostnaden från det område i havet dit Svenska Kraftnät har byggt ut transmissionsnätet till deras elproduktionsanläggningar, säger Per Bolund.

Har fördelar

Enligt Anders Ygeman har havsbaserad vindkraft många fördelar.

Genom att göra det lättare att bygga ut den havsbaserade vindkraften, så bidrar vi till ett elsystem med hög leveranssäkerhet och låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser, säger han.

Han säger att av de ansökningar som ligger inne för att bygga ut är 350 terrawattimmar knutna till projekt som skulle få betydelse just för den södra delen av landet, där tillgången och priset på el är avsevärt högre än i Norrland.