Ny domstolsbyggnad i Malmö

Vy från Carlsgatan, där byggnaden kan öppnas upp delvis med en egen entré. Rendering: Henning Larsen Architects

I Malmö, vid centralstationen i Nyhamnen, byggs en helt ny domstolsbyggnad. Nyhamnen är ansett som ett av Malmö stads viktigaste utvecklingsområden och beslutet att placera domstolsbyggnaden här föregicks av ett betydande utredningsarbete. 

Text: Susanne Ringheim Kilje

Domstolsbyggnaden blir en av norra Europas största och är dessutom ett av Castellums största byggprojekt genom tiderna. Den ska inrymma Malmö tingsrätt, förvaltningsrätten i Malmö, samt hyres- och arrendenämnden i Malmö.

En tegelfasad i botten växer med indragen midja till glasfasad från den femte våningen. Huskroppen har en gemensam grund med fem förskjutna glastorn i nordsydlig riktning och trappas succesivt av på höjden.

bild
Den glänsande guldbruna domstolsbyggnaden har referenser till rättvisan som ett fundament. En tung tegelfasad i botten övergår till torn med glas, där medarbetarna har sina kontor. Bild: Castellum/Henning Larsen Architects

- Vi har lyckats bra med teglet på de första våningarna. Husets bastanta grundpelare har en vacker tyngd som utstrålar styrka och auktoritet, därefter kommer den smäckra glasfasaden som en överraskning, säger Mikael Torstensson, projektledare på Castellum.

De första tre våningsplanen består av förhandlingssalar – totalt fyrtio styck. Plan fem till och med tio kommer att användas som kontor för domstolarnas medarbetare. I torn tre och fyra är de översta våningsplanen avsatta för kontor för externa hyresgäster.

- Domstolarna har cirka nittio procent av verksamhetsytan. Och Domstolsverket har dessutom option på plan elva. Vi håller på att visa lokalerna för externa hyresgäster just nu, säger han.

Publikt men med hög säkerhet

Källaren har rum för frihetsberövade (häktesceller), förråd, arkivplats och teknikutrymmen. Bottenplanet däremot är publikt med ytor för allmänheten kring huvudentrén, såsom väntrum och reception. Här finns också några större förhandlingssalar och vaktmästeri. Ovanför fjärde våningen är det stopp för allmänheten.  

Säkerheten är mycket hög, försäkrar Mikael. Bland annat finns en domargång i yttervarvet längs med fasaden och frihetsberövade kommer direkt från säkerhetshissen in i förhandlingssalen via en egen ingång. Det byggs också en öppningsbar entré, från Carlsgatan, som kan användas på kvällen och helger.

Vissa utmaningar har kantat projektet. Starten blev försenad bland annat på grund av bygglovet och en långdragen process med detaljplanen, eftersom Domstolsbyggnaden ligger vid spårområdet. Beslutet om bangårdsterrassen som går mellan domstolsbyggnaden och spårområdet, där man ska kunna flanera och cykla, tog tid att fatta.

bild
Den nya domstolsbyggnaden är placerad mitt i Malmö, precis vid centralstationen. Foto: Castellum Jpg. Domstol Malmö

Under stora delar av byggtiden har Carlsgatan varit öppen för trafik och byggnadens placering några meter från spårområdet har inneburit att entreprenören behövt säkra byggmaterial, spärra av och hålla extra koll.

- Intransporten av material under byggtiden har varit en utmaning på grund av läget. För övrigt har det gått jättebra både tidsmässigt och på många andra sätt, säger Mikael.

Nu, i slutet av augusti är byggkranarna nertagna, fasaden på plats och likaså taket. Utvändigt arbete med terrasser pågår samtidigt med färdigställande av inre ytskikt och installationer. Till våren ska ytskiktet på bangårdsterrassen slutföras.

Byggtiden är beräknad till drygt två år totalt, med preliminär inflyttning första februari 2023.

bild