Vinst- och orderlyft för Saab

Karin Wesslén / TT: Försvarskoncernen Saab, med vd Micael Johansson, redovisar kvartalssiffror. Arkivbild

Försvarskoncernen Saab redovisar en vinst före skatt på 422 miljoner kronor. Det kan jämföras med förlusten på 720 miljoner kronor under motsvarande kvartal 2020.

Det justerade rörelseresultatet steg till 500 miljoner kronor, upp från 445 miljoner ett år tidigare.

Försäljningen under kvartalet steg med 32 procent till 7 992 miljoner kronor. Saab förklarar lyftet med hög aktivitet inom bolagets försvarsrelaterade verksamhet.

Orderingången under kvartalet lyfte med 54 procent till 15 605 miljoner kronor.

"Det är glädjande att se ordrarna växa i Sverige, i övriga Europa och USA, vilket ytterligare stärker Saabs position på viktiga marknader", skriver vd Micael Johansson i en kommentar.