Minskad vinst för Boliden

Johanna Norin/TT: Gruv- och prospekteringsbolaget Boliden redovisar kvartalsrapport. Arkivbild

Gruvkoncernen Boliden redovisar en vinst före skatt på 2 244 miljoner kronor för årets tredje kvartal. Det kan jämförs med vinsten på 2 559 miljoner kronor under motsvarande kvartal ett år tidigare.

Resultatet tyngdes av en omvärdering av processlager och ett oplanerat produktionsstopp.

Exklusive engångsposter blev rörelseresultatet 2 419 miljoner kronor, en vinstökning mot 2 258 miljoner kronor ett år tidigare.

Försäljningsintäkterna steg till 15,9 miljarder kronor, upp från 13,6 miljarder.