Små skillnader i budgetförslagen för plånboken

Jonas Ekströmer/TT: Mycket skrammel i tomma kastruller.

Oppositionens (M-KD-SD) budget ser ut att gå segrande i riksdagen när den röstar senare i dag. När Centerpartiet meddelat att man inte kommer att stödja regeringens budget, blir det en repris från 2018 – den S-MP-ledda regeringen får styra på en borgerlig budget.

Det låter väldigt dramatiskt, men det finns en hel del saker som är oförändrade, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández och får medhåll.

"Det finns flera likheter mellan de två budgetalternativen", skriver Nordnets sparekonom Frida Bratt i en kommentar.

Olika skattesänkningar

A-kasseförändringarna är desamma, det gäller även sjukförsäkringen, enligt Américo Fernández snabbanalys. Det som skiljer sig är regeringens bredare skattesänkning som gäller alla grupper, inklusive arbetslösa och sjuka. Oppositionen satsar bara på de som jobbar och pensionärerna. Fast summorna är relativt små, i storleksordningen 100–150 kronor i månaden. Båda budgetförslagen har höjda bostadstillägg till pensionärerna.

Enligt Américo Fernández var skillnaderna större 2018 (inför budgetåret 2019) då den borgerliga oppositionen trumfade igenom sin budget på motsvarande vis, där man bland annat drog ner kraftigt på anslagen till Arbetsförmedlingen. En förklaring till de mindre skillnaderna nu är sannolikt att det är val nästa år, enligt SEB:s privatekonom.

Sänkt drivmedelsskatt

Det tydligaste som försvinner om oppositionens budget går igenom är regeringens föreslagna förbättringar för dem med aktivitetsersättning, enligt Madelén Falkenhäll. Familjeveckan försvinner delvis, det vill säga ersättningen uteblir med M-KD-SD-budgeten (rätten att vara ledig finns dock kvar), som i stället har en bensin- och dieselskattesänkning med 50 öre litern från 1 maj 2022.