magazin

Läs nya numret av Framtidens Industri nr 3, 2022 HÄR! Den digitala versionen av Framtidens Industri har flera fördelar och är anpassad för läsplattan, din dator eller för att läsas direkt i din smartphone. Trevlig läsning önskar vi på redaktionen!

År 2000 invigdes tvärbanans första sträckning i Stockholm, mellan Gullmarsplan och Liljeholmen. Senare samma år förlängdes tvärbanans sträckning till Alvik. Sedan 2018 pågår en stor utbyggnad av tvärbanan för att svara upp till transportbehoven på tvären i den växande Stockholmsregionen. Två...