Astronomisk kostnad för ”grönt” stål

Foto: Payton Chung/Wikimedia Commons

Världens stålindustri skulle kunna eliminera sina utsläpp av växthusgaser till 2050 genom att öka återvinningen, använda vätgas som bränsle och fånga in och lagra kol från äldre stålverk, enligt en ny studie från nyhetsbyrån Bloombergs energidata- och analysdivision. Men enligt Bloomberg News kommer omställningen med en skyhög prislapp - upptill 278 miljarder dollar.

Stålproduktion genererar uppskattningsvis 7 procent av de globala utsläppen av växthusgaser och vissa processer kan inte lätt ställas om till eldrift. Att byta till koldioxidfria produktionsmetoder kan kosta industrin mellan 215 och 278 miljarder dollar i kapitalinvesteringar. Ändå kan stål tillverkat med ett sådant system i slutändan kosta mindre än med dagens system.

”Stålindustrin har en utmanande väg mot avkolning: den är starkt beroende av kol, har begränsade möjligheter att öka sin andel av återvunnen produktion, som är beroende av tillgängligheten på skrot, och kommer att behöva vänta tills vätgaskostnaderna sjunker för att förverkliga kostnadskonkurrenskraftig ren produktion ”, konstaterar rapporten.

Cirka 69 procent av världens stålverk drivs av kol i masugnar, enligt rapporten. Med tanke på stålets svårslagna kombination av pris och styrka finns inget självklart alternativ för de behov som finnas  i alltifrån byggnader till bilar, via brödrostar och medicinsk utrustning.

Enligt rapporten kommer därför regeringar världen över behöva stödja industrins omställning med kraftiga subventioner.