Stadsutvecklingsprojekt i Mölndal ska rädda liv

Vy från E6:an. Byggnaden signalerar samarbete, forskning, utveckling och innovation. Visualisering: Semrén+Månsson

GoCo Health Innovation City blir en hubb där bolag och organisationer inom segmenten hälsa och life science ska samlas för att gynna samarbete och innovation inom dessa områden.

Text: Susanne Ringheim Kilje

Som ett led i ett stort och ambitiöst stadsutvecklingsprojekt i Mölndal byggs nu signaturbyggnaden GoCo House. Kontorshuset ingår som byggnadskomplex nummer två i den första etappen om tio kvarter och är åtta våningar högt. Själva byggnationen startade i april 2021, med en beräknad byggtid på ett och ett halvt år till en uppskattad kostnad av 700 miljoner kronor. Arkitekterna Semrén+Månsson ansvarar för att sätta tonen.

Totalt investeras 3,5 miljarder svenska kronor i projektet tillsammans av Next Step Group och Vectura Fastigheter samt Trenum, Balder och Tredje AP-fonden. Hållbarhetsambitionen är genomgående hög. GoCo House uppförs till stora delar i trä, med en hybridstomme i betong och trä, och kommer att LEED-certifieras på nivå Gold.

bild
En öppen och flexibel planlösning ska bidra till idéutbyten, samverkan och att möta föränderliga behov över tid. Visualisering: Semrén+Månsson

Självklar plats för hälsa och life science

- Vi bygger ett samhälle. Huset ska upplevas som kreativt och lite annorlunda. Det ska stimulera kreativitet och signalera hållbarhet, säger Anna Eckerstig, projektutvecklingschef för GoCo Health Innovation City.

Målet med GoCo Health Innovation City är att fortsätta utvecklingen av ett område som bygger på ett ekosystem där forskare, entreprenörer och talanger lockas från hela världen. Den nya delen av området kommer att upplevas som inspirerande, med många sociala platser som inbjuder till spontana möten och utbyte av idéer.

- Forskning, utveckling och produktion inom hälsa och life science har en given plats här. GoCo Health Innovation City samlar aktörer som tillsammans ökar innovationstakten. Det gör vi genom att skapa olika inriktningar med kluster av rätt företag och verksamheter i specialanpassade byggnader. Då behövs en mängd olika komponenter: företag med anställda, service, boende, intressanta platser att mötas på och ställen människor dras till, säger Anna.

bild
Visualisering: Semrén+Månsson

”Bygger för att rädda liv”

Bakgrunden är att Astra Zeneca, som redan har verksamhet här, såg en möjlighet till utveckling i form av samarbeten. Bolaget hade ett markområde som såldes till konsortiet Vectura - Next Step Group som i sin tur äger och utvecklar GoCo.

- Astra Zeneca är med är som part i utvecklingsarbetet och brukar säga att vi bygger detta för att rädda liv, säger hon.

Magnus Månsson, arkitekt och koncernchef på Semrén+Månsson säger att utmaningen har varit att skapa både ett flexibelt hus för växlande behov och en symbolisk byggnad som fångar själva andan i området.

- Som utgångspunkt i gestaltningen har vi tagit människan i all sin vardagliga karaktär - det är ju vad life science handlar om, säger han.

Skulpturer av människor i olika poser kommer att placeras ut på en del av taken som en busig påminnelse om hur viktigt forskningsarbete är.

- Detta är ett speciellt hus med ett speciellt innehåll. När vi fick uppdraget att rita en profilbyggnad för hela GoCo-området tog vi två beslut. Ett av dem var att dela upp byggnadsvolymen i kuber som staplas på varandra, för att uppnå ett icke-stationärt uttryck, en känsla av flyttbarhet och av att kunna plocka bort eller lägga till delar och av att ”här pågår utveckling kontinuerligt”. Det andra var att integrera konst och arkitektur så att konsten inte enbart blir en utsmyckning, säger Magnus vidare.

De utvändiga ”boxarna” har var sin uppsättning av aluminiumprofiler som bildar olika raster och mönster för att byggnaden ska få ett brokigt, spännande och levande uttryck.

bild
Så här kan terrassen på GoCo House komma att se ut. Visualisering: Semrén+Månsson

Möter föränderliga behov

Ett rationellt pelar- och balksystem tillåter en flexibel planlösning och förändringar mellan olika verksamheter över tid. Väggar är lätta att flytta och vatten och avlopp ligger strategiskt placerande. Det ger möjligheter att skala upp eller ner efter behov och kompletterar den flexibla känslan i byggnadens yttre.

- Vi jobbar målmedvetet med hållbart byggande. Fler mobilitetstjänster kommer också. Idag är många bilburna här, men vi måste jobba med hälsa även när det gäller sätt att ta sig till jobbet. Det kan handla om cykling, bilpooler och platser för att ladda eldrivna transportmedel. Hela området WELL-certifieras, säger Anna.

bild
GoCo House ligger nere till höger i bilden, mot vägen, inom det grönstreckade området. Ill: Gehl architects/GoCo

I mitten av exploateringsområdet planeras hyresrätter i varierande storlek. Bostäderna kommer att göra det möjligt för gästforskare, anställda och andra som GoCo attraherar att bo centralt i området. Bostäderna byggs av Trenum, ett bolag ägt av Balder och Tredje AP-fonden.

2022 beräknas GoCo House vara färdigställt, därefter väntar flera etapper i utvecklingsprojektet. Redan nästa år påbörjas ytterligare två kvarter, med flera servicefunktioner planerade, som till exempel apotek, gym och vårdcentral.

bild