Beslut om slutförvar i januari

Lars Schröder/TT: Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll säger att regeringen fattar beslut om slutförvaret 27 januari.

Redan den 22 december ska regeringen fatta beslut om utbyggnaden av det befintliga förvaret av låg- och medelaktivt radioaktivt avfall.

Det här kommer säkerställa en trygg hantering där alla frågor blir tillräckligt utredda, säger Strandhäll.

Det är viktigt för branschen, Oskarshamns kommun och SKB att få de här beskeden, enligt Strandhäll.

När jag klev in som statsråd för ungefär en vecka sedan var jag tydlig med att den här frågan låg högst upp på mitt skrivbord.

TT: Blir det ett positivt beslut?

Det är inget jag kan ta ställning till här i dag. Det är baserat på de beslutsunderlag som håller på att skrivas fram.

 

Formella krav

Det handlar om att vi rent administrativt behöver tid att skriva fram beslutet. Sedan finns det formella krav när vi är i den här fasen, att det ska ske en formell slutkommunicering. Det finns krav på att den ska vara 30 dagar. Därför landar vi i slutet på januari.

Branschen har krävt besked och oppositionen har viftat med hot om misstroende.

Det ligger i allas intresse att beslutet håller den kvalité som gör att det i de fortsatta processerna visar sig hålla juridiskt. Om det fortsätter leda till politiskt spel i riksdagen, så får det stå för de politiska partierna, säger Strandhäll.

Krävt besked

Strandhäll ska i morgon möta riksdagens näringsutskott för att redogöra för regeringens arbete i frågan. Det gäller när regeringen kan vara redo för ett beslut om Svensk Kärnbränslehanterings (SKB) ansökan om att få bygga slutförvaret i Östhammars kommun, kommunen där kärnkraftverket Forsmark finns. Det handlar också om anläggningen för inkapsling av utbränt bränsle i Oskarshamn.

Liberalerna har krävt besked före lucia. I en debattartikel i Aftonbladet häromdagen begärde Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att Strandhäll på mötet med näringsutskottet förklarar vad som är regeringens plan.

"Hon måste där och då ge besked när regeringen fattar beslut om slutförvaret. Ett beslut måste ske i absolut närtid. Vårt tålamod tryter", skrev de fyra partiernas energipolitiska talespersoner.

Bröts ut

Strandhälls företrädare som minister, Per Bolund (MP), tog i augusti beslut om att utöka mellanlagret för utbränt kärnbränsle i Oskarshamn. Beslutet om mellanlagret bröts ut från ärendet där också slutförvaret och inkapslingen av utbränt bränsle ingår. Utbrytningen skedde trots protester från bland andra SKB samt Östhammars och Oskarshamns kommuner.

Bolund sade då att det skulle ta ett antal månader till för regeringen innan ett beslut om slutförvaret skulle vara möjligt att tas.

Bakgrunden till att regeringen bröt ut mellanlagret var att statliga Vattenfall i våras varnade elmarknaden för att driften av en reaktor kan vara hotad om några år på grund av att mellanlagret riskerar att bli fullt utan beslut om att utöka det.