Beslut om slutförvar av kärnbränsle i januari

Lars Schröder/TT: Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) säger att ett beslut om slutförvaret av utbränt kärnbränsle kommer den 27 januari från regeringen.

Redan den 22 december ska regeringen fatta beslut om utbyggnaden av det befintliga förvaret av låg- och medelaktivt radioaktivt avfall (SFR). Det ligger vid kärnkraftverket i Forsmark i Östhammars kommun, där också slutförvaret planeras.

Det här kommer säkerställa en trygg hantering där alla frågor blir tillräckligt utredda, sade Strandhäll på en pressträff.

Det är viktigt för branschen, Östhammars och Oskarshamns kommuner samt Svensk Kärnbränslehantering (SKB) att få beskeden, enligt Strandhäll. Det är SKB:s ansökan för slutförvar som är ärendet regeringen ska avgöra den 27 januari. Det inbegriper också en anläggning i Oskarshamn för inkapsling.

När jag klev in som statsråd för ungefär en vecka sedan var jag tydlig med att den här frågan låg högst upp på mitt skrivbord, säger Strandhäll.

Håller juridiskt

På frågan om regeringen redan har bestämt sig för att säga ja, svarar ministern:

Det är inget jag kommer att kommentera utan jag tror att alla just idag får nöja sig med att det kommer beslut.

Tiden som återstår fram till slutet av januari ska användas för att formulera beslutet så att det håller juridiskt. Det handlar inte om att göra ytterligare politiska överväganden, enligt Strandhäll.

Det handlar om att vi rent administrativt behöver tid att skriva fram beslutet. Sedan finns det formella krav när vi är i den här fasen, att det ska ske en formell slutkommunicering. Det finns krav på att den ska vara 30 dagar. Därför landar vi i slutet på januari.

"I allas intresse"

I mitten av december ska regeringen, enligt planen, offentliggöra allt det material som tagits in inför beslutet. Det kommer sig av regler i förvaltningslagen och innebär att utomstående då ges en möjlighet att komma med synpunkter på materialet fram till mitten av januari.

Branschen har krävt besked och oppositionen har viftat med hot om misstroende.

Det ligger i allas intresse att beslutet håller den kvalitet som gör att det i de fortsatta processerna visar sig hålla juridiskt. Om det fortsätter leda till politiskt spel i riksdagen, så får det stå för de politiska partierna, säger Strandhäll.

Strandhäll ska i morgon möta riksdagens näringsutskott för att redogöra för regeringens arbete i frågan. Efter onsdagens besked meddelade oppositionen att de avvaktar med ett eventuellt misstroende men är beredda att väcka liv i det om regeringen inte kommer till skott den 27 januari.

Om inget helt opåkallat händer så är det det datumet som gäller för beslut, säger dock Strandhäll.

Bröts ut

Strandhälls företrädare som minister, Per Bolund (MP), tog i augusti beslut om att utöka mellanlagret för utbränt kärnbränsle i Oskarshamn. Det beslutet bröts ut från ärendet där slutförvaret ingår eftersom bland andra Vattenfall varnade för att de om några år kunde tvingas stoppa en reaktor på grund av risk för att mellanlagret börjar bli fullt.

Bolund är kritisk till dagens besked och anser att regeringen viker sig för oppositionen.

Jag tycker att det här är ett beslut som verkar politiskt frampressat av oppositionen som beter sig otroligt oseriöst. Det oroar mig väldigt mycket att man tycker att Sveriges viktigaste miljöärende någonsin kan hanteras under hot, istället för att ta den tid som krävs för att få svar på helt avgörande frågor, säger Bolund till TT.

Inte slutet

Annika Strandhäll är helt ny som minister på sitt område men har fått ett av de största tillståndsärenden som hanterats i Sverige på sitt bord. Miljöministrar brukar prata mycket om ansvar för kommande generationer och här handlar det om tiotusentals år.

Det känns som ett stort ansvar, men det här är ju inte slutet på processen. Ett regeringsbesked behövs och skulle det landa i ett ja är det ändå en lång process som återstår, säger Strandhäll.

Hon syftar på att domstolar kan komma in, att myndigheter ska ta beslut om villkor för drift och annat.