Skogsägarnas nya utmaningar

Janerik Henriksson/TT: Det har varit goda tider för skogsägare i pandemin, med ökad efterfrågan på skogsmark och höga timmerpriser. Men framtiden präglas av klimat- och hållbarhetsutmaningar, enligt en rapport från Handelsbanken. Arkivbild

Prisuppgångarna på skog har varit särskilt tydliga i södra Sverige i fjol. Ett lågt ränteläge, en stark återhämtning och hög efterfrågan på timmer från sågverken ligger bakom utvecklingen, enligt en rapport från Handelsbanken.

Fler förstagångsköpare

Christian Kopfer, analytiker på Handelsbanken, pekar också på en miljötrend, som lyfter priserna.

"Vi ser allt fler förstagångsköpare som ser skogen som en säker och långsiktig investering", skriver han i en kommentar.

De prisskillnader mellan skog i södra och norra Sverige som har vuxit fram antas jämnas ut framöver. Ola Josefsson, segmentansvarig för skog på Handelsbanken, ser därför framförallt potential för fortsatta prislyft för skogsmark i de mellersta och norra delarna av landet.

Kopfer tror att prisrusningen på sågade trävaror kommer att gradvis dämpas i år, men ser en stark strukturell efterfrågan. Bland annat med hänvisning till att korslimmat trä tar marknadsandelar från betong på byggmarknaden.

Han räknar samtidigt med ett tryck nedåt på priserna på pappersmassa i Europa i år, med hänvisning till en planerad kapacitetsutbyggnad av produktionen i Sydamerika.

Kan dämpa avverkningen

En faktor som också kan påverka avkastningen på skogsmark är EU:s taxonomi och EU:s nya skogsstrategi. Det vankas högre krav på hållbarhet och mer hänsyn till biologisk mångfald i de förslag som ligger. Skog som kolsänka lyfts också fram i förslagen.

Enligt Handelsbanken är detta frågor som kan dämpa möjligheterna till avverkning framöver.

Produktiviteten kan samtidigt påverkas av klimatförändringar, som väntas ge mer frekventa extremväder, skogsbränder och en ökad förekomst av trädsjukdomar och skadedjur.

Högre temperatur i Sverige kan dock påverka positivt genom en snabbare tillväxt för ny skog.