Svårt att lita på kundomdömen på nätet

Marcus Ericsson/TT: Många nätshoppare går på tidigare kunders omdömen. Arkivbild.

I en undersökning där Konsumentverket, tillsammans med andra konsumentmyndigheter inom EU, granskat 223 webbsajter och nätbutiker visade det sig att 55 procent använde sig av kundomdömen som kan strida mot EU-rätten. För Sveriges del handlade det om tolv företag som granskats.

Det handlar framför allt om otydlighet, till exempel att man inte berättar hur man samlar in recensioner, hur genomsnittliga betyg beräknas och vilka som får lämna recensioner, säger Maja Lindstrand, jurist på Konsumentverket, som förklarar att det ligger ett EU-direktiv i botten men att det sedan är den svenska marknadsföringslagen som gäller här.

Oklart vilka som skrivit recensionerna

Problematiken som Konsumentverket lyfter är svårigheten att avgöra om kundomdömen är skrivna av människor som faktiskt har använt produkten eller tjänsten i fråga.

Vi såg när vi gjorde granskningen att vissa företag skickar ut länkar efter att man köpt varan medan andra hade ett mer öppet system så att vem som helst kunde fylla i, och i ett fall noterade vi att det verkade vara anställda som skrivit dem, säger hon.

Granskningen visade också att 84 av de granskade sajterna tillgängliggör information om hur kundomdömen samlas in och bearbetas för konsumenterna.

Nu görs individuella bedömningar

Samtliga konsumentmyndigheter som deltog utgick från ett frågeformulär i sin granskning och tittade även på företagens policyer för att förhindra falska betyg och omfattningen av betalda omdömen.

Där kan det handla om att man till exempel samlar poäng eller får rabatt för att skriva om en vara eller tjänst, och då är det viktigt att sådant markeras tydligt, berättar Maja Lindstrand.

Efter granskningen kommer konsumentmyndigheterna i respektive medlemsland att göra individuella bedömningar om vilka företag som behöver åtgärda bristerna.

Vi kommer att se över vår granskning och se över om vi kommer behöva ta någon ytterligare kontakt, säger hon.