Rika uppfattas som egoister

Björn Larsson Ask/SvD/TT: Rika människor uppfattas som egoister, enligt en global studie. Arkivbild.

Av 26 000 tillfrågade personer håller 52 procent med om påståendet. Starkaste stödet för hypotesen finns i Sydamerika, södra Europa, Afrika och delar av Asien. Svagare stöd noteras i Nordamerika, norra Europa och Australien.

"Tron på hypotesen är betydligt starkare i länder med omfattande korruption och svaga institutioner, och mindre stark bland människor med högre inkomster", säger professor Ingvild Almås vid institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

Mest omfamnas hypotesen i Indien och Pakistan och minst i USA och Kanada.

Att de rikas förmögenheter är ett resultat av egoism, att ojämlikhet är orättvist, att det finns ett starkt stöd för inkomstomfördelning – dessa uppfattningar är mycket polariserade i många länder och orsakar politisk oenighet, vilket kan skada den ekonomiska utvecklingen, enligt Ingvild Almås.

Hon står ihop med forskare från Norges handelshögskola bakom studien vars slutsatser är publicerade i den amerikanska vetenskapliga tidskriften PNAS.