H&M höjer målen efter vinstlyft

Ali Lorestani/TT: H&M:s vd Helena Helmersson. Arkivbild.

Hennes & Mauritz redovisar en vinst före skatt på 6 miljarder kronor för perioden september–november, det fjärde kvartalet i företagets brutna räkenskapsår. Det är ett rejält lyft jämfört med det pandemipräglade 2020 då vinsten låg på 3,7 miljarder kronor.

Resultatet är också betydligt över analytikernas prognos som enligt Bloomberg låg på 5,2 miljarder.

"Tack vare snabba och kraftfulla åtgärder har vi kunnat hantera pandemins negativa effekter. Vi avslutade året starkt med en försäljning som var tillbaka på samma nivå som innan pandemin och med en bättre lönsamhet än på flera år", skriver vd:n Helena Helmersson i bolagsrapporten.

Pressades under pandemin

H&M, som var ett av bolagen som pressades mest under pandemin med stängda butiker, sätter nu upp finansiella mål om att senast 2030 ha fördubblat omsättningen samtidigt som koldioxidavtrycket halveras.

"Nu är vi tillbaka till ett mer normaliserat läge med en stark finansiell ställning och god lönsamhet vilket gör att vi kan ha fullt fokus på tillväxt igen. Vi ser stora möjligheter att växa både hållbart och lönsamt", skriver Helena Helmersson.

För det senaste kvartalet ökade just omsättningen med åtta procent till 56,8 miljarder kronor, precis i linje med förväntningarna.

Värdet av bolagets varulager minskade samtidigt med två procent jämfört med samma tidpunkt förra året. Ytterligare en positiv indikation för bolaget är att under det innevarande kvartalet har försäljningen under den viktiga julperioden 1 december–31 januari bedömts öka med 20 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år.

Kostnaderna för prisnedsättningar som en andel av omsättningen, det vill säga olika reor, bedöms minska med cirka en procentenhet under kvartalet jämfört med föregående år.

Lägre nivåer

"Som en följd av det pågående förändringsarbetet med bland annat effektivisering av varuförsörjningskedjan och integrering av försäljningskanalerna i kombination med en förbättrad covid-19-situation, finns det goda förutsättningar för fortsatt lägre varulagernivåer", skriver bolagets vd i rapporten.

Under 2021 påverkades försäljningen i Kina av den bojkott som H&M och flera andra västerländska bolag utsattes för kopplat till uttalanden om att inte använda bomull från Xinjiang-provinsen i sina kläder. Helena Helmersson har inte velat kommentera detta tidigare och i bokslutet nämns inte situationen i Kina. Däremot finns nu Kina återigen med på listan över H&M:s tio största marknader, en position landet inte hade i rapporten i höstas. Under fjärde kvartalet redovisas nu en försäljning på 1,7 miljarder kronor i Kina jämfört med 2,9 miljarder kronor föregående år.

Förutom att H&M nu föreslår en utdelning på 6:50 kronor per aktie, föreslås också ett mandat för ett aktieåterköpsprogram om tre miljarder kronor.