Svensk BNP klart starkare än väntat

Janerik Henriksson/TT: Svensk ekonomi går starkare än väntat. Arkivbild.

Svensk BNP ökade med 6,2 procent under fjärde kvartalet 2021 jämfört med samma period året före, enligt den preliminära BNP-indikatorn från Statistiska centralbyrån (SCB).

Det var klart starkare än väntat. Ekonomernas snittprognos låg på 5,5 procent, enligt SEB:s sammanställning. Även arbetslösheten faller tydligt, enligt SCB:s sätt att mäta.

"Det är tydligt att restriktionerna inte har haft samma påverkan på ekonomin som under andra coronavågor, men vi räknar fortfarande men en lite svag inledning av året. Återhämtningen bedöms dock ta fart igen när restriktionerna lättas", skriver Alexandra Stråberg, chefsekonom på Länsförsäkringar, i en kommentar.

Nivån på på Sveriges samlade produktion av varor och tjänster, BNP, var till och högre under fjärde kvartalet än vad prognoserna låg på innan pandemin bröt ut.

"Med andra ord skulle man kunna argumentera för att ekonomin är starkare än vad den annars skulle ha varit om inte pandemin hade inträffat", skriver Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson i en kommentar.

BNP-uppgången tilltog mot slutet av kvartalet, bara i december var tillväxttakten 7,0 procent på årsbasis.

För helåret 2021 steg bruttonationalprodukten (BNP) med 5,2 procent jämfört med 2020, enligt de preliminära beräkningarna.

Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.