H&M ser konkurrensfördel när priserna höjs

Ali Lorestani/TT: H&M:s vd Helena Helmersson. Arkivbild.

Stigande konsumentpriser har påverkat hela den globala ekonomin och i exempelvis i USA var decembersiffran den högsta på 40 år.

Höjda kostnader gör att företagen nu behöver överföra dessa till konsumentled och Helena Helmersson ser inget undantag för klädbranschen:

Kostnadsinflationen påverkar alla, även oss. Det är främst råvaru- och fraktpriser som gått upp. Sedan är det mer hur man hanterar det och vi har hanterat sådana situationer förut.

Kommer justera

Hon lyfter bland annat konkurrensfördelar som långsiktiga partnerskap och stora volymer för bolaget med nästan 5 000 butiker över hela världen.

Det är klart att vi också kommer att justera priserna men vi kommer inte vara först att göra det, säger hon.

TT: Men kommer ni behöva höja priserna under 2022 i en större omfattning?

Det är klart att vi också måste göra justeringar men kommer göra det med kundfokus i centrum. Vi kommer se till att vi stärker vår position, det vill säga, vi kommer inte höja så mycket som våra konkurrenter.

Under morgonen har bolaget släppt sin delårsrapport för perioden september–november. Vinsten, sex miljarder kronor före skatt, var långt över marknadens förväntningar och det finns ytterligare glädjeämnen för bolaget som påverkats kraftigt under pandemin med nedstängda butiker men nu enligt Helmersson bara har en butik stängd på grund av covid-restriktioner.

Varulagret har minskat med två procent jämfört med samma tidpunkt förra året.

Nya arbetssätt

Kostnaderna för prisnedsättningar som en andel av omsättningen, det vill säga olika reor, bedöms minska med cirka en procentenhet under kvartalet jämfört med föregående år.

I en uppdatering gällande den viktiga julperioden 1 december–31 januari så bedöms försäljningen ha ökat med 20 procent i lokala valutor.

Själva krisen har hjälpt oss att hitta andra arbetssätt så vi har blivit mera snabbfotade och mera handlingskraftiga att anpassa oss, säger Helmersson och fortsätter:

Nu ser vi vissa utmaningar framöver men när det gäller pandemin också att restriktioner lyfts. Vi bedömer att det värsta är bakom oss och vi kan fokusera på tillväxt igen.

Nya mål

Detta i form av att man nu sätter nya finansiella mål som innebär om att senast 2030 ska H&M ha fördubblat omsättningen samtidigt som koldioxidavtrycket halveras.

Rent praktiskt handlar det bland annat om att utveckla bolagets second hand-verksamhet via plattformen Sellpy som H&M förvärvade 2019.

Vi ser bland kunder i vissa delar av världen har efterfrågan för second hand helt klart ökat.

En marknad vars utveckling varit ett frågetecken är Kina. Försäljningen där har tidigare påverkats av av den bojkott som H&M och flera andra västerländska bolag utsattes för kopplat till uttalanden om att inte använda bomull från Xinjiang-provinsen.

I bokslutet finns dock Kina åter igen med på en lista över H&M:s tio största marknader, en position landet inte hade i rapporten i höstas. Under fjärde kvartalet 2021 redovisas nu en försäljning på 1,7 miljarder kronor (2,9 miljarder föregående år).

Det är ett kvartal, så man kan inte dra alltför stora slutsatser. I övrigt är vi i en komplex situation fortfarande, säger Helmersson.

På Stockholmsbörsen togs dock rapporten emot med öppna armar, med ett kurslyft på nästan sex procent är H&M-aktien av fredagens stora vinnare.