bARK träfasader halverar det totala CO₂-avtrycket

Vista Malmö - Bild: EGA Erik Giudice Architecture Fasadglas samarbetar i tidigt skede med fastighetsägaren Wihlborgs för att projektera ett av Sveriges första NollCO2-hus. Byggnaden kommer att uppfylla kraven för Miljöbyggnad Guld och WELL Core Guld. Träsystemet bARK är ett passande val för att förverkliga höga hållbarhetsmål och arkitektur.

”Efterfrågan på vårt nya träbaserade fasadsystem bARK har överträffat våra förväntningar och vi kommer påbörja produktion av ett flertal större fasadprojekt redan i år. Marknaden drivs just nu av ett stort behov av att bygga med kraftigt reducerat CO2. Detta går hand i hand med Fasadglas mål att bli det mest klimatpositiva företaget inom vår nisch. Satsningen på vår fabrik i Hultsfred kommer generera många nya arbetstillfällen och göra ett stort avtryck på svenskt byggande” - Jan Lindholm, VD Fasadglas 

bARK Timber Facade System är tillverkat av svensk certifierad skog och är närproducerad på vår anläggning i Hultsfred. Systemet finns i två utföranden, ”Stick” och ”Module”. I båda dessa system är all extruderad aluminium ersatt med CNC-bearbetade träprofiler. Att välja trä ger fördelar för både människa och miljö, och vi ser att allt fler vill bygga i trä. De upplevda riskerna med trä är främst fukt och brand vilket kräver en unik hantering i varje projekt. 

Fukt och brand – hur fungerar det?  

Fukt och brand är det första som diskuteras när vi arbetar med träbaserade fasader i tidiga skeden. Ingen vill ha en ökad risk i sitt projekt till följd av reducerat CO2-avtryck. Det som ofta glöms är att träbyggnation inte är något nytt - svårigheterna med trä är något vi människor har hanterat sedan vikingatiden. I modernt byggande måste vi dock anpassa oss så att genomförandet går smidigt och att byggnaden är frisk i hundra år.  

Modulerna är ytbehandlade för att tåla utomhusklimat. Montage bör dock ske kort efter att elementen levererats till arbetsplatsen för att undvika fuktinträngning. VI monterar i sektioner efter en noggrant utarbetad montageplan. En avslutad sektion tätas i toppen för att förhindra vatten från att rinna ner på fasadelementets insida efter montage, på det sättet skyddar fasaden sig själv. 

Brandkrav hanteras genom att justera dimensioner samt val av ytskikt. Oftast upplever vi att svårigheterna ligger i klädsel eller glas. I större fasader är ofta dimensionen på trästommen relativt kraftig vilket ger en långsam förkolning vid brand. Det är enkelt att öka dimensionerna på träprofilerna lokalt vid behov. Åtgärder för att nå akustiska mål medför en ytterligare förbättring ur brandsynpunkt. 

bild

bild
Stickfasad.
bild
Module. Guidespår för invändigt solskydd inkopererat i systemet.

Montage 

Montaget kräver koordinering mellan entreprenör och platsledning och bör planeras i tidiga skeden för att undvika platskrävande och riskabel förvaring. Parallellt med uppstart av montage, levereras fasadelementen i ett jämn flöde. Dettav för att montering ska kunna ske snart efter dess ankomst till arbetsplatsen 

Produktionen av fasadelementen startar långt innan montaget påbörjas plats - cirka 30-40 procent av fasaden kan stå klar under tak i Hultsfred när installationen påbörjas 

CO₂- kalkylator från IVL med indata från Boverket 

För att ge en rättvis bild av CO₂-avtrycket använder vi oss av IVL som tredje part. IVL baserar beräkningar generisk data från Boverket. 

I referensprojektet nedan har vi gjort en jämförelse mellan stomme av trä och aluminium (oberoende av systemval).  

bild
Alternativet med trä ger 707 335 kg CO₂e  och alternativet med alu ger 1 449 997 kg CO₂e. 

U-värde 

bild

 

bild
Avsaknad av aluminium är mycket fördelaktigt för det totala U-värdet på en fasad. Ucw trästomme = 0,36 W/m2 K Ucw alustomme = 0,47 W/m2 K Minskat U-värde gör det enklare att nå miljöbyggnadsmål och/eller få en fördelaktigare fördelning av LOA. 

Vill du veta mer? 

Möt oss Stockholm Smart City Conference & Expo Kistamässan 11-12 Maj.

Läs mer Fasadglas hemsida HÄR!

bild Följ oss LinkedIn  

bild Följ oss Instagram

bild