Utskott kräver hårdare tag mot rysk energi

Johan Nilsson/TT: Gas och olja från Ryssland har fortsatt levereras till svenska hamnar trots Ukrainakriget. Arkivbild.

Regeringen måste agera för att få EU att snabba på arbetet för att stoppa importen av rysk energi, enligt ett gemensamt initiativ i näringsutskottet.

Regeringen uppmanas även att driva på frågan om ett regelverk i EU om ursprungsmärkning av fossil energi, för att kunna spåra och fasa ut fossila bränslen från Ryssland. Utskottet uppmanar dessutom regeringen att överväga ett nationellt stopp för direktimport av rysk energi, framför allt fossila bränslen.

Miljöpartiet var först med att föreslå ett omedelbart svenskt importförbud mot rysk energi. Det röstades ned av riksdagen den 25 mars.

Det förslag som Miljöpartiet lade först var orealistiskt, säger Carl-Oskar Bohlin (M), ordförande i näringsutskottet.

Flera förslag

Andra förslag har sedan dess även lagts fram av partikonstellationen Moderaterna/Kristdemokraterna/Sverigedemokraterna, men det har även kommit egna förslag från Liberalerna respektive Centerpartiet.

Nu har vi landat i detta, säger Bohlin.

Per Bolund – som var miljöminister i Löfvenregeringen fram till november i fjol, men nu är riksdagsledamot – välkomnar att en enig riksdag nu trycker på för att regeringen agerar i frågan. Men han vänder sig mot Bohlins beskrivning av Miljöpartiets tidigare förslag som orealistiskt och beklagar att det tagit tid att göra upp om en kompromiss i frågorna.

Vi har förlorat väldigt värdefull tid, många veckor, där vi i onödan har finansierat kriget i Ukraina, säger han.

Enligt Bolund brådskar det att komma vidare i frågan och han tycker att svensk import av gas och olja i princip borde kunna stoppas omedelbart.

Att vi inte kan göra ännu snabbare insatser tycker jag är att inte ta ansvar fullt ut i den här situationen, säger han.

"Bättre än så"

Han pekar särskilt ut svensk import av ryskt flygbränsle och naturgas som problematisk. EU-kommissionen har i ett sanktionsförslag föreslagit en utfasning av rysk olja och raffinerade oljeprodukter på sex–nio månader.

Det är en alldeles för lång period. Sverige måste kunna bättre än så, säger Bolund.

När det gäller oljeprodukter tycker han att Sverige borde kunna stoppa importen "här och nu".

Bohlin beskriver det svenska beroendet av fossil energi från Ryssland som litet.

Men regeringen måste vidta varje möjlig åtgärd för att bryta det. Det huvudsakliga arbetet ligger på EU-nivå, för där ligger frågorna på ursprungsgarantier. Men det gör inte att regeringen kan sitta still på nationell nivå, säger han.