Färre exportföretag tror på ökad orderingång

Tomas Oneborg/SvD/TT: Enligt Svensk Exportkredit tror färre exportföretag på en ökad orderingång det kommande året. Arkivbild.

I höstas räknade 56 procent, en mycket hög nivå, av exportföretagen med en ökad orderingång det närmaste året. Nu är samma siffra 48 procent, enligt Svensk Exportkredit (SEK).

Förutom det osäkra omvärldsläget till följd av kriget i Ukraina påverkar kvardröjande pandemieffekter, som stängda hamnar i Kina, företagen negativt.

"Givet de utmaningar vi ser i form av inflation, ökade råvarupriser och logistikproblem är nedgången mindre än befarad", säger Magnus Montan, vd på SEK, i ett pressmeddelande.

Exportkreditbarometern har genomförts sedan 2013 och historiskt sett ligger resultatet fortfarande över snittet.

"Efterfrågan på svenska exportvaror är fortfarande hög men produktionen begränsas på vissa håll av komponentbrist och störningar i leverantörskedjor – kvarvarande effekter av pandemin", säger Magnus Montan.

Samtidigt har antalet företag som tror på minskad orderingång ökat. Nu tror 12 procent på minskad orderingång, jämfört med 5 procent i höstas. Den högre siffran är i nivå med hur det såg ut pandemihösten 2020.