FI pratar med banker om nekade betalkonton

Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT: Finansinspektionen bjuder in banker till samtal om rätten att öppna ett betalkonto. Arkivbild.

Enligt FI har klagomålen från konsumenterna ökat flera år i rad. Det kan till exempel handla om att man nekats öppna konto i en bank eller får sina konton spärrade eller avstängda.

"Detta är ett betydande problem. Utan ett konto är det svårt att klara sig i vardagen, då det varken är möjligt att ta emot löneinbetalningar, betala eller göra överföringar", säger Karin Lundberg, chef för verksamhetsområdet Bank på FI, i ett pressmeddelande.

I en rapport från april 2022 skriver FI att bankernas agerande i många fall beror på att de anser sig ha bristande kundkännedom enligt regelverket om penningtvätt. Detta innefattar bland annat krav på identifiering och kundkännedom.

Bankerna har i undantagsfall rätt att säga nej, men det är viktigt att de alltid gör en individuell bedömning av ansökan och inte generellt nekar vissa kundgrupper, understryker FI.

En del av synpunkterna handlar också om att det varit svårt att få kontakt med bankernas klagomålsansvariga och FI vill därför se tydligare information om vart kunderna kan vända sig.

De banker som nu bjuds in till samtalet den 20 maj är Danske Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB och Swedbank samt Svenska Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund.

Enligt EU:s betalkontodirektiv som infördes i Sverige 2017 har personer bosatta i EU/EES rätt att öppna konto med grundläggande funktioner, om det inte finns särskilda specifika skäl att neka kontot.