Ny begravningsplats vid Granholmen

På området byggs en ceremonibyggnad samt byggnader för maskiner och begravningsplatsens medarbetare. Illustration: KRISTINE JENSENS TEGNESTUE

Stockholms nya begravningsplats erbjuder möjlighet till kontemplation i natursköna omgivningar Det råder brist på begravningsplatser i Stockholm och bristen är särskilt stor i de norra delarna av staden. På Järvafältet byggs därför en ny typ av begravningsplats i närheten av naturområdet Granholmstoppen. Begravningsplatsen kommer att vara belägen i anslutning till ett populärt rekreationsområde.

AV: ANNIKA WIHLBORG

Den nya begravningsplatsen kommer att rikta sig till alla, oavsett tro. Arkitekterna som utformat den nya begravningsplatsen har strävat efter att skapa en miljö som både erbjuder möjlighet till stillhet och kontemplation för begravningsplatsbesökarna och möjlighet till rekreation för Granholmstoppens övriga besökare, som exempelvis kommer dit för att cykla, promenera eller jogga. Granholmen är ett naturområde med ängsmarker och grusvägar och Stockholms stads vision är att det nya begravningsområdet på sikt ska få samma strategiska betydelse för staden som Skogskyrkogården har idag.

På området byggs en ceremonibyggnad med två flyglar. Stockholms stad utlyste en internationell arkitekttävling för begravningsplatsen redan 2009. I begravningsplatsens östra hörn återställs även en våtmark som tidigare funnits på området.

Entreprenadarbetena på begravningsplatsen inleddes i januari 2021 och NCC är nu klar med merparten av markarbetena. Projektet är snart redo att gå in i nästa fas, som innefattar byggnation av gravkvarter och byggnader. Winge byggnads bygger fastigheterna och deras underentreprenör JVAB ansvarar för finplaneringen. Peab har anlitats för alla planteringsarbeten som ska göras på området.

Foto
Illustration: KRISTINE JENSENS TEGNESTUE

FÖRSTA ETAPPEN KLAR I BÖRJAN AV 2024

I ceremonibyggnaden kommer det finnas en stor sal för ceremonier, utrymmen för officianter och ett mindre rum för ceremonier. Under 2024 räknar byggherren, Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholms stad, att den första etappen av den nya begravningsplatsen kan tas i bruk. Tidigast tio år senare inleds den andra etappen av begravningsplatsen på Järvafältet. ■

bild