Sweco tar uppdrag inom cirkulär masshantering

Masshantering står för en stor del av både kostnader och växthusgasutsläpp i infrastrukturprojekt. Foto: Sweco

Sweco ska utreda cirkulära flöden för masshantering i transportinfrastrukturprojekt i regionerna Stockholm, Södermanland och Östergötland. Genom samordnad masshantering kan växthusgasutsläppen minska med 30 procent.

Masshantering står för en stor del av både kostnader och växthusgasutsläpp i infrastrukturprojekt. Genom att samordna masshanteringen med andra pågående projekt i samma region kan växthusgasutsläppen minska med 30 procent. Det är därför en av infrastruktursektorns viktigaste frågor att lösa.

Arkitektur- och teknikkonsulten Sweco har fått i uppdrag att utforska arbetssätt och metoder för cirkulär masshantering i regionerna Stockholm, Södermanland och Östergötland.

– Cirkulär masshantering skulle få stor positiv påverkan på både minskat klimatavtryck och ekonomi. Jag är stolt över att Sweco är rådgivare i detta viktiga uppdrag med expertkompetens inom cirkuläritet, masshantering, miljö och transportinfrastruktur, säger Anna Yman, divisionschef för Transport på Sweco.

Projektet beräknas pågå i två år. FOI-projektet Energieffektiv och cirkulär masshantering genomförs av  Trafikverket genom extern samverkan