Sweco besiktigar vattentornet Svampen

Svampen utreds för framtida bruk. Foto: Fredrik Kellén, Örebro kommun

När nya vattenreservoaren Lyra tas i drift nästa år, kommer Svampen inte längre att användas som vattentorn.Nu ska såväl utvändiga som invändiga besiktningar av byggnaden Svampen utföras. Besiktningen görs för att få kunskap om betongens status, vilket påverkar vad vattenreservoaren kan användas till i framtiden. Undersökningarna utförs av Sweco på uppdrag av Örebroporten. Restaurangen håller öppet som vanligt.

Som en del i att trygga den växande stadens framtida vattenförsörjning bygger Örebro kommun en ny större vattenreservoar i Adolfsberg i södra Örebro. När den nya vattenreservoaren Lyra tas i drift under 2023 kommer Svampen inte längre att användas som vattentorn. Men Svampen kommer att finnas kvar som utflyktsmål och ingår i kommunens arbete med den växande kommunen.

Under vecka 39, preliminärt onsdag 28 samt torsdag 29 september, utförs såväl utvändiga som invändiga besiktningar av byggnaden Svampen. Undersökningarna utförs av Sweco på uppdrag av Örebroporten. Örebroporten leder arbetet med statusundersökningen på uppdrag av Örebro kommun.