Fackförbund på SAS provoceras av pilotstrejken

Ali Lorestani/TT: Inställda avgångar på Arlanda när 900 SAS-piloter går ut i strejk. Det handlar om mellan 200 och 250 plan dagligen, uppemot 30|000 passagerare berörs.

Förhandlingarna mellan flygbolaget och pilotfacken har pågått i flera veckor. Konflikten handlar om lön och arbetsvillkor sedan piloternas avtal löpte ut den 1 april. Därefter har parterna inte lyckats komma överens om ett nytt avtal – vilket lett till att hundratals SAS-piloter gick ut i strejk i måndags.

"Det är anmärkningsvärt att en personalgrupp sätter sina egna men också alla andras jobb på spel genom att i detta ansträngda läge gå ut i strejk", skriver företrädare för SAS Akademiker och SAS Ledarklubb i ett uttalande .

Bilden har fått vara väldigt onyanserad. Det är ensidiga uttalanden om förhållandena på SAS och man missar kärnfrågan, som ju är att SAS Forward är den plan som tagits fram för att SAS över huvud taget ska överleva, säger Katarina Johansson ordförande för SAS Akademiker, till TT.

Återanställning

Sedan coronarestriktionerna satte stopp för flygresorna under pandemin har SAS minskat personalstyrkan. Enligt Katarina Johansson och den fackliga representanten för SAS Ledarklubb, Anders Westman, har många administrativa avdelningar i företaget ett nästintill halverat antal kollegor jämfört med innan pandemin – trots att arbetsbördan är oförändrad.

Samtidigt har pilotfacken som krav att de 450 piloter som miste sina jobb under pandemin ska återanställas.

Så länge vi inte levererar för SAS Forward så finns det inget utrymme för återanställning för någon, säger hon.

Fackföreningarnas medlemmar har 25 till 30 semesterdagar per år, jämfört med en pilots 50 semesterdagar. Medlemmarna har också nio månades återanställningsrätt medan pilotgruppen har fem år.

Bättre villkor

"Piloternas åsikt, att det är de som upprepade gånger räddat företaget, är därför djupt provocerande för många av våra medlemmar, då det rör sig om en medarbetargrupp som på många sätt ser ut att ha långt bättre villkor än andra kollegor i företaget", skriver de i pressmeddelandet.

Enligt de fackliga företrädarna har deras medlemmar varit med och bidragit till företagets överlevnad genom att acceptera en sämre löneutveckling och försämrade villkor.

Vissa har ställt frågan "är det inte bättre om ni också strejkar för bättre villkor" men så länge det inte finns pengar så går det inte att få bättre villkor. Lyckas vi däremot med SAS Forward så får vi återigen ett starkt företag, säger Katarina Johansson.

Det har nu väldigt ensidigt handlat om piloterna som utgör 900 personer av 10 000 arbetstillfällen. De facto är att om SAS går i konkurs så är det tiotusen arbetstillfällen som försvinner. Det är oerhört många människor som blir påverkade.