DEBATT; Kan man göra något åt de höga elpriserna?

WIKIMEDIA

DEBATT
Av Sven Olof Andersson Hederoth

Många oroar sig nu för den kommande vintern, kommer elpriserna att skjuta i höjden ytterligare, kommer det att bli nerstängningar? Vad kan göras?

Man kan börja med att snegla lite på vad till exempel Frankrike gör. Även Frankrike som har varit hela Europas elgenerator i flera decennier har känt av prishöjningarna. Men samtidigt har man en regering som vill skydda sina medborgare och man har nu infört en så kallad bouclier tarifaire, ett ”tariffskydd” som begränsar kraftbolagens möjlighet att öka priserna hursomhelst.

I Spanien har man reducerat skatterna rejält. Listan kan göras lång. Men räcker dessa åtgärder?

I Sverige förbrukas ungefär 150 TWh el per år. Det motsvarar en omsättning på 150 miljarder per år vid ett pris om 1 kr/kWh. En stor del av elen förbrukas av industrin och transportsektorn. Man kan förmoda att de flesta stora förbrukare har möjlighet att sluta förmånliga avtal som gör dem mindre drabbade av eventuella prishöjningar.

Medelsvensson däremot har inga sådana möjligheter. Man beräknar att ungefär 30 TWh/år åtgår till bostadsuppvärmning i Sverige. För ett par år sedan låg snittpriset kring 50 öre/kWh. Idag ligger det på kanske 3 kr/kWh. Om det håller i sig betyder det att de svenska hushållen kommer att drabbas av en prisökning motsvarande 75 miljarder kr per år! Skulle priset öka ytterligare tre kronor blir resultatet en prishöjning om 165 miljarder till per år. För enkelhetens skull låter vi dessa siffror inkludera överföringsavgifter och skatter, men man ska inte glömma att de utgör en ansenlig del av de totala kostnaderna. De som bor i småhus drabbas hårdast av detta. Ett hus som tidigare kostade 15 000 kr/år att värma upp kan komma att kosta 75 000 kr/år eller mer.

Ingen ifrågasätter problemet med att hushållen belastas med höga extrakostnader, men vart tar pengarna vägen? Produktionskostnaderna för el har inte ändrats ett dugg. Det fossila inslaget i svensk elproduktion är försumbart så Ukrainakrisen har ingen direkt inverkan på svenska priser. Kraftbolagen kommer att tjäna obscent mycket pengar. Staten drar in riktigt stora pengar dels via Vattenfall och Svenska Kraftnät, dels via energiskatter och moms.

Lösningen är enkel: Man måste ändra prisbildningsmekanismen. Det kan inte vara rätt att svenska hushåll ska betala mer än produktionskostnaden + en rimlig vinst för den el vi förbrukar. När det gäller något så fundamentalt som elektricitet har vi ju inget val. Vi måste ha el. Det är längesedan vi hade oljepannor i hemmen och naturgas slog aldrig riktig igenom. De krafter inom svensk politik som vänder sig emot vinstuttag inom skola och omsorg borde lägga till energiförsörjningen.

För 165 miljarder hade man kunnat bygga två kärnreaktorer av samma sort som den som nyligen tagits i drift i Finland. Då hade problemet varit borta.

Det är ingen överdrift att kalla den nuvarande situationen för ett rån. Maskerade män med automatkarbiner hade inte kunnat göra det bättre.