Trafikverket måste bli bättre på att evakuera tåg

Trafikverket måste bli bättre på att evakuera tåg som blivit stillastående kräver regeringen. Arkivbild

Nu får Trafikverket i uppdrag att se över hur man kan bli snabbare på att evakuera och återgå till normal trafik vid störningar i tågtrafiken. Det rapporterar DN. Bakgrunden är att I somras blev tågpassagerare sittandes fast på ett stillastående tåg i nio timmar.

– Det var ju ett par händelser i somras där passagerare fick sitta alldeles för länge på tåget innan man gjorde en evakuering. Långt ifrån de riktlinjer som har funnits och det är inte acceptabelt, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till tidningen.

Vid en evakuering är flera aktörer inblandade med olika uppdrag – till exempel räddningstjänsten som avgör om det är säkert, tågoperatören som ska ordna transport och Trafikverket som har ansvar för själva järnvägsanläggningen.

– Med all respekt för de olika aktörernas egna särskilda uppdrag så måste de ha ett gemensamt uppdrag, och det är att se till att den som fastnar på tåget kommer därifrån. Man ska komma till sin slutdestination med ersättningstrafik och man ska framför allt inte sitta fast på ett tåg i timmar. Där måste de bli bättre.