eNERGI -De är vinnarna i elkrisen

Jessica Gow/TT: Elräkningarna väntas nå rekordnivåer i vinter. Arkivbild.

Att siffrorna bara verkar ticka uppåt på elräkningarna har undgått få och gör det svårt att få ihop ekonomin för många. Men finns det vissa som tjänar på att elpriserna bara blir högre och högre?

Det gör det, enligt elexperterna. Elproducenterna till viss del och även staten, som drar in pengar i form av momsintäkter beräknade på elpriserna, är två av dem.

Även Svenska kraftnät som äger stamnätet får enorma intäkter via avgifter för att transportera el från norr till söder, säger Christian Holtz, som är elmarknadskonsult på Merlin & Metis.

Dessa intäkter är däremot flaskhalsavgifter och används inte för att öka Svenska kraftnäts vinst, utan betecknas i stället som en skuld till elmarknadens aktörer – som producenterna och konsumenterna.

Var i landet som elbolagen har sin produktion påverkar också hur mycket de gynnas, enligt Christian Holtz.

En stor del av elproduktionen ligger i norr där priserna är höga men inte på nivån som i södra Sverige. De riktigt stora vinnarna är de som har elproduktion i södra Sverige.

Även tufft för elbolagen

Det är däremot inte ett sådant guldläge för elbolagen som man kanske hade kunnat tro.

På elmarknaden i dag säljer producenterna, som till exempel Vattenfall, Fortum och Skellefteå kraft, en stor del av sin produktion till elhandlarna på förhand på kontrakt.

Elbolagen hade därför kunnat tjäna mycket mer än vad de gör om det inte hade varit för att de i förväg säkrar större delen av sin produktion på den finansiella marknaden via terminshandel, vilket kan göra det till en förlustaffär när elmarknaden är så pass oförutsägbar som den är i nuläget.

Man brukar tala om mer än 80 procent innan året börjar. Men man säkrar inte hela volymen så i den mån som producenter inte har sålt bort sin produktion i förväg så drar man såklart in mer pengar på de ökade elpriserna, säger Magnus Thorstensson, som är elanalytiker på Energiföretagen.

"Har haft en negativ effekt"

Två av de allra största elproducenterna i landet, Vattenfall och Fortum, menar att man inte har gynnats av prisökningarna på el just på grund av prissäkringarna och även på grund av prisskillnaderna mellan norr och söder.

När elmarknaden i stor utsträckning handlar om att prissäkra så är det inte stora volymer som kan dra nytta av prisaktiviteten som nu pågår, säger Per-Oscar Hedman, som är kommunikationschef på Fortum Sverige.

”De stora skillnaderna mellan prisområden i Sverige har haft en negativ effekt på vår kraftportfölj. Detta bidrog till att resultatet för första halvåret var stabilt jämfört med förra året, trots att elpriserna stigit för våra kunder,” skriver Vattenfalls presstjänst i ett mejl till TT.

Kan bli större vinst resten av året

Christian Holtz tror däremot att elbolagen kommer att tjäna mer pengar under resterande del av året.

Även om det kommer att dämpas av prissäkringarna som förmodligen inte kommer att falla särskilt väl ut för resten av året, säger han.

Förutom hushållen och företagen – som får ta elprissmällen – finns det även fler stora förlorare i elkrisen. Elhandlarna kan också göra rena förlustavtal om de har sålt fastprisavtal till kunderna när de köper dyrare el på elbörsen.

De stora förlorarna

När elhandlarna köper in elen per timme och säljer till kunderna per månad så är det en väldigt riskfylld affär i dagens läge när elpriserna skenar.

En elhandlare tjänar inte pengar på höga eller låga priser, utan en elhandlare tjänar pengar på förutsägbara priser, vilket det är minst av allt nu. Många elhandlare har det väldigt tufft ekonomiskt just nu, säger Magnus Thorstensson.

Många av elhandlarna har tagit på sig stora risker samtidigt som de har små marginaler i sin verksamhet. Det kommer nog att falla riktigt illa ut i en del fall och vissa elhandlare kommer att förlora väldigt stora pengar, säger Christian Holtz.