EuroMaint - med fokus på resenären!

Verksamheten som ansvarar för underhållet av spårvagnarna i Lund är utvalda att ingå i projektet Digital Depot. På två år ska 40 digitala verktyg implementeras i Depån.
– Allt vi gör handlar i slutändan om att göra skillnad i människors resande, att få flera att välja spårvagnen framför andra transportmedel, säger Dennis Westin, underhållschef i Lund för Euromaint.

Underhållsarbetet handlar i slutänden om att säkerställa en positiv resenärsupplevelse. Att spårvagnen rullar säkert, på utsatt tid och upplevs som bekvämt och flexibelt. Garanti- och underhållsarbete är en del i upplevelsen och leveransen till resenären. Euromaint ansvarar för underhållet av spårvagnarna åt Skånetrafiken i en helt ny, fullt ut digitaliserad depå, där digitala lösningar skapar möjlighet för tillståndsbaserat underhåll.

–  Allt vi gör handlar i slutändan om att göra skillnad i människors resande, att få flera att välja spårvagnen framför andra transportmedel. Vi säkerställer att lundaborna på ett smidigt, bekvämt och säkert sätt kan färdas med spårvagn längs stadens gator, säger Dennis Westin, underhållschef i Lund för Euromaint Rail.

EuroMaint har ett fast fotfäste på den nordiska järnvägsmarknaden sedan många år, med en betydande marknadsandel inom tågflottans underhållssektor, en verksamhet som företaget kombinerar med leverans av järnvägskomponenter till operatörer i landet. Sedan slutet av december 2020 underhåller företaget även spårvagnstrafiken i Lund åt Skånetrafiken. Lunds spårväg är det fjärde nutida spårvägssystemet i Sverige och det första nyanlagda svenska spårvägssystemet sedan 1911. Syftet med spårvägen i Lund är bland annat att försörja det nya området Brunnshög i nordöstra Lund, som planeras få 40 000 boende och arbetande. Att säkra detta nya underhållskontrakt av Spårvagnarna som trafikerar Lund är ännu ett bevis på att Euromaint stärker och breddar sin verksamhet på en ständigt växande marknad.

bild

Utvalda att delta i projektet Digital Depot

En dimension i utvecklingsarbetet för framtida underhåll för Euromaint är det nära samarbetet med moderbolaget CAF. Euromaints verksamhet och team i Lund är utvalda av CAF att ingå i projektet Digital Depot.  I korta drag innebär det att på två år implementera 200 digitala verktyg. 40 stycken digitala verktyg i depån.

 – Det blir både ett mer hållbart och effektivt arbetssätt. Vi har redan implementerat flera steg och ligger före i schemat för årets planerade aktiviteter. LeadMind är en av delarna som ingår i vårt nya arbetssätt.

Den CAF-utvecklade plattformen LeadMind används idag i mer än trettio aktiva projekt i totalt tjugo olika länder och gör ytterligare framsteg på den nordiska marknaden. Leadmind är redan implementerat på spårvagnarna i Lund.

LeadMind har utformats för att underlätta för operatörer och underhållare att hantera data i realtid. Systemet möjliggör för att automatiskt kunna mäta och övervaka de viktigaste fordonskomponenterna, såsom hjul, bromsar, strömavtagare och boggier, vilket i sin tur undviker, förseningar, stopp och fel som har påverkan på persontrafiken. Implementeringen har skapat ett mer modernt tillståndsbaserat underhåll i verksamheten. Ambitionen är att fortsätta satsningen och bli en ledande leverantör av underhållstjänster inom spårvagnssegmentet.

– Alla små byggstenar formar tillsammans den framtid som vi som företag siktar mot. Med system på tågen och i verkstaden som kommunicerar och läser av tågens tillstånd får vi gjort rätt underhåll, i rätt tid med bättre kvalitet och i slutändan en bättre passagerarupplevelse.

bild

Kontakta EuroMaint HÄR!

Om Euromaint

Euromaint är en del av CAF Group och erbjuder kvalificerade underhållstjänster av järnvägsfordon med tillhörande produktions- och logistikstruktur som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Bolagets tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom passagerartåg, spårvagnar, godsvagnar samt lok och arbetsmaskiner. Euromaint har en omsättning på 1 595 MSEK och cirka 980 medarbetare (2020). Euromaint ägs av spanska företaget CAF sedan 2019.

 

bild