Helsingborgs internationella stadsmässa H22 storsatsade på upplevelser för barn och unga

Havoteket var en pilotsatsning som eventuellt kan bli permanent i framtiden.

Under perioden 30 maj till 3 juli pågick den internationella stadsmässan H22 City Expo i Helsingborg. Fokus för mässan var stadsutveckling och innovativa lösningar för en smartare och mer hållbar stad. På H22 fanns flera innovativa satsningar för barn och unga, bland Havoteket, där besökare kunde komma närmare livet under ytan och Dockanparken i den nya stadsdelen Oceanhamnen.

AV: ANNIKA WIHLBORG | ILLUSTRATION: KROOK & TJÄDER | FOTO: H22

bild

H22 gjorde under 35 dagar ett rejält avtryck i stora delar av centrala Helsingborg med många olika paviljonger, hundratals programpunkter och massor av aktiviteter, inte minst för barn och unga. Här kunde besökarna bland annat botanisera bland hundratals innovationer, digital teknik och kreativa lösningar som ger en hint om hur livet kan komma att se ut i framtidens smarta stad. Yngre besökare kunde åka på lekplatssafari, bygga ett eget skepp, ta körkort i en hållbar trafikskola och tycka till om utformningen av nya och utrustningen på befintliga lekplatser i staden via Helsingborgs stads digitala dialogverktyg ”Pladdra”.

bild

Oceanhamnen, Helsingborgs nya centrala stadsdel

Många aktiviteter under H22 ägde rum i Oceanhamnen, som förvandlas från ett gammalt hamn- och industriområde till en helt ny central stadsdel med

bostäder, kontor, restauranger och handel nära vattnet, med fokus på miljö och hållbarhet. I Oceanhamnen har staden bland annat anlagt Dockanparken Den är belägen i en gammal torrdocka som tidigare hörde till Helsingborgs varv. Själva dockan har till större delen fyllts igen och bildar nu ett nedsänkt och grönt parkrum. Vid muren mot det som återstår av Dockans bassäng har man skapat ett vattenfall med havsvatten och den gamla varvskranen i parken fungerar nu som ett landmärke för hela stadsdelen.

Djungellekplats utöver det vanliga i Dockanparken

I Dockans södra del har en djungellekplats invigts. Skälet till att det blev just en djungellekplats var en tävling där barnen i Helsingborg fick välja tema för sin framtida lekplats. Djungeltemat var i särklass mest populärt.  Tanken är att lekplatsen ska vara ett utflyktsmål som erbjuder något utöver det vanliga. Här kan barnen klättra med aporna, se giraffernas halsar sträcka sig upp bland träden och möta papegojor, elefanter och gorillor i en lekfull miljö.  Enligt Sara Schlyter, landskapsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad, är tanken att parken ska involvera alla sinnen, det finns apor i klätterställningen, barnen kan gunga i en orm, åka rutschkana genom en elefantsnabel och trycka på olika knappar för att lyssna på djungelljud.

I samband med H22 City Expo invigde Helsingborgs stad även en ny dinosaurielekplats i Gisella Trapps park i Fredriksdals bostadsområde samt vattenlekan, stadens första vattenlekplats i Drottninghögparken.

bild
Djungellekan i Oceanhamnen är tänkt att fungera som ett utflyktsmål för familjer.

 Havoteket visualiserade livet under ytan

En storsatsning på H22 City Expo var paviljongen Havoteket, där besökarna kunde uppleva havets värld med alla sinnen. Havotekets paviljong utformades som en prototyp av ett framtida rum för lärande med utomhuspedagogik och aktiviteter. Med hjälp av paviljongen utvärderas nämligen behovet och möjligheterna att skapa ett permanent Havotek i Helsingborg, som ska fortsätta att skapa engagemang och sprida kunskap om hav och marina hållbarhetsfrågor.  Havoteket skapades i samverkan mellan Helsingborgs stad Hemsö, Tengbom arkitekter, Serneke och Helsingborgs hamn. Här kunde besökarna bland annat lära sig mer om havets roll i kretsloppet och bekanta sig med havets djur och växter genom ett klappakvarium.

bild
Havoteket välkomnade såväl skolor som allmänheten.

Väcker nyfikenhet om havets betydelse

Besökarna kunde också göra ett torrdyk i vattenrummet, lyssna på föreläsningar och se hur återskapade rev och levande havsväggar kan öka den biologiska mångfalden. Målgruppen var såväl skolklasser som allmänheten. Enligt Henrik Frindberg, miljödirektör i Helsingborgs stad, var ett syfte med Havoteket att väcka nyfikenheten och öka kunskapen om havets betydelse. Havoteket var också en del av Helsingborgs stads projekt att skapa en marin park mitt i staden. I anslutning till paviljongen i Oceanhamnen har man bland annat anlagt ett rev.