Färre resor minskade utsläppen under pandemin

Johan Nilsson/TT: Pandemin ledde till lägre konsumtionsbaserade utsläpp. Arkivbild.

Under 2020 minskade utsläppen av växthusgaser från konsumtion med ett ton per person i Sverige, visar ny statistik från SCB.

Främst berodde utsläppsminskningen på färre transporter.

"Den största minskningen skedde inom hushållens transporter, som minskade med 23 procent. Det kan kopplas till en minskning på grund av pandemin av såväl flyget som persontransporter", säger Nils Brown, utredare på SCB, i en kommentar.

Utsläppen minskade under samma period även för kategorierna boende, kläder/skor och övrigt, men var oförändrade för livsmedel.

Totalt minskade de konsumtionsbaserade växthusutsläppen under 2020 med 12 procent jämfört med året innan.