Älvstadendagarna i Göteborg

Foto: Göteborgsstad

I år har det gått tio år sedan Göteborgs Stad antog Vision Älvstaden: Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek till 2035. Målet är att det ska bli 25 000 nya lägenheter och 50 000 nya arbetsplatser.

Utgångspunkten för visionen var att skapa en långsiktig och politiskt blocköverskridande överenskommelse för utvecklingen av centrala Göteborg på båda sidor av Göta älv.

— Vi involverade internationella experter, göteborgare från hela staden och även medborgare som normalt sett inte kommer till tals, säger Adelina Lundell på Älvstranden Utveckling, som var en av dem som var med och arbetade fram visionen för tio år sedan.

Stor vikt lades på ett knyta ihop staden såväl fysiskt som socialt och möta utmaningar kring stigande vattennivåer, segregation och förändrad ekonomi.

— Nu har vi tio års arbete bakom oss och Göteborg förändras framför våra ögon. Älvstadendagarna är ett sätt för Göteborgs Stad att fortsätta dialogen med göteborgarna om utvecklingen i centrala stan, säger Anna Hoffmeister, projektledare för Älvstadendagarna.

Under Älvstadendagarna i Nordstan kommer visionen och utvecklingen av centrala Göteborg runt älven att vara i fokus. Det blir tre dagar med utställning, samtal och seminarier om Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Arrangemanget är öppet för alla och gratis att ta del av.