Tysk arbetsmarknad håller emot

Michael Probst: Tysk arbetslöshet ligger still. Arkivbild.

Trots inflation, skenande elpriser och allmän oro för hur den tyska ekonomi ska klara påfrestningarna – den tyska arbetsmarknaden håller emot väl.

Ny officiell statistik visar att arbetslösheten i Europas största ekonomi ligger i det närmaste still på 5,5 procent i september. Men efterfrågan på arbetskraft har sjunkit något, från en hög nivå.