Ingen självklar effekt på elnotan av nya förslag

Janerik Henriksson/TT: Hushåll med gasugn har fått uppleva hur det blivit mycket dyrare. Arkivbild.

Magnus Thorstensson, elanalytiker på Energiföretagen, har under eftermiddagen tagit del av de förslag som presenterats. Det finns nu en absolut nödvändighet att vidta åtgärder för att stötta hushåll liksom företag, påpekar han.

Och det snabbaste sättet är ju att minska efterfrågan. Sedan är jag lite bekymrad över hur det har uttryckts att det ska leda till sänkta priser, säger han.

Thorstensson vänder sig framförallt mot förslaget kring ett intäktstak bland energiproducenter.

Per definition så påverkar inte det priset utan det innebär bara att staten går in och tar en del av kakan, säger han.

Bland tidigare uppgifter som förekommit har också funnits detaljer om en nationell anpassning till förslagen, påpekar Magnus Thorstensson:

Det kan både vara bra och dåligt. Det kan till exempel finnas viss flexibilitet gällande intäktstak. Även om vi har gemensam energimarknad så är den inte exakt likadan i alla länder.

Desto större positiv betydelse för hushåll som oroar sig för en riktig saftig elnota i vinter är beskedet om att elförbrukningen föreslås att sänkas i alla länder med fem procent under den mest kritiska perioden.

Minskningen av elanvändningen bör pressa ned priserna men hur långt man når vet vi ju faktiskt inte.